І. Загальні положення

1.1.Шевченківська районна спілка учнівського самоврядування «Сузір’я» (далі – Спілка) - це громадське, самодіяльне,добровільне об'єднання старшокласників, які прагнуть творчої діяльності.

1.2.Спілка - незалежна організація учнівської молоді.

1.3.Діяльність Спілки будується відповідно до Конституції України, Закону України "Просприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні.

1.4.Спілка є гарантом творчих справ старшокласників – лідерів.

1.5.Спілка лідерів є виконавчим органом учнівського самоврядування, який має активносприяти згуртованості колективу, формуванню в учнів свідомого і відповідального ставленнядо своїх прав і обов'язків, визначених статутом.

1.6.Спілка складається з лідерів 8-11-х класів.

1.7.Припинення діяльності Спілки можна здійснити шляхом реорганізації або ліквідації зарішенням зборів (конференції).

II.Мета і завдання Спілки

2.1. Головною метою Спілки є:

2.1.1.захист прав та інтересів своїх членів;

2.1.2.інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

2.1.3.розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховногопроцесу в школі.

2.2.3авдання Спілки:

2.2.1.сприяти формуванню у дітей активної життєвої позиції, вихованню національноїсвідомості, створенню необхідних комфортних умов для розвитку здібностей та творчоїініціативи, самореалізації учнів у пізнавальній та навчальній діяльності;

2.2.2.формування навичок самоврядування, соціальної активності та соціальноївідповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;

2.2.3.формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання,реалізація її творчого потенціалу;

2.2.4.формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіхустаршокласників;

2.2.5.розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності,вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності;

2.2.6.розвиток світогляду старшокласників для подальшого формуванняцивілізаційної компетентності.

III.Організаційна побудова Спілки

3.1.3 числа своїх членів Спілка обирає Президента та його заступника, як правило, учня 9-го або 10-го класу.

3.2.Президент (під час його відсутності заступник) організовує роботу Спілки, підсумовуєроботу на районній конференції старшокласників-лідерів.

3.3.Засідання Спілки проводиться 1 раз на місяць. На засіданні заслуховується звіт лідерівокремих комітетів про роботу (раз на місяць).

3.4.Гласність роботи Спілки та оперативність доведення її рішень до кожного члена Спілкизабезпечуються регулярним інформуванням старшокласників-лідерів, через інформаційний сектор.

3.5. Спілка сприяє роботі усіх секторів.

3.6.Структура Спілки включає в себе шість секторів:

- Культмасовий сектор
- Інформаційний сектор

- Сектор волонтерської роботи
- Сектор спортивної роботи

- Сектор екологічної та краєзнавчої роботи

- Правозахисний сектор.

IV.Спілка та учнівські колективи

4.1. Зв'язок Спілки з учнівськими колективами здійснюється через лідерів учнівських колективів ЗОШ району, котріобираються загальношкільними зборами на початку навчального року.

4.2. Загальношкільні збори - колективний орган учнівського самоврядування в школі - проводяться щонайменше два рази на семестр.

4.3. Назагальношкільнихзборах ухвалюють рішення стосовно діяльності учнівського колективу,заслуховують інформацію про рішення Спілки і накреслюють колективні заходи щодо їхвиконання.

4.4. Лідери шкіл району організовують виконання рішень Спілки і шкільних зборів, дають доручення учням, забезпечують підготовку і проведення учнівських загальношкільних зборів.

V. Рада та сектори

5.1. Зв'язок Спілки з комісіями здійснюється через голів секторів.

5.2. Робота секторів здійснюється на підставі проектного плану на даний навчальний рік, виходячи з його мети.

IV.Педагогічний колектив і Спілка

6.1.Методична рада надає допомогу Спілці у згуртуванні шкільного та класногоколективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчихздібностей.

6.2. Директор Шевченківського районного будинку дитячої та юнацької творчості всебічно сприяє роботі Спілки, визначає педагогів-кураторівсекторів. Педагоги-організатори ЗОШ району надають допомогу у плануванні, аналізі,корекції та підведенні підсумків роботи Ради.

6.3.Методичне об’єднання педагогів-огранізаторів координує роботу учнівськоїСпілки кожної школи зокрема та її лідерів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу уплануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків.

6.5.Педагог-куратор координує роботу сектору та його лідера, дає рекомендації щодополіпшення роботи, надає допомогу в плануванні, аналізі, корекції тапідведенні підсумків.

Міжнародні документи

1. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20.11.1959 року .

2. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підпи­сання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 року; ратифікована в Україні 21.02. 1990 року

Національні документи

1. Конституція України

2. Закон України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді» від 05.02. 1993 року №2998-ХІІ

3. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми і молоддю» від 21.06.2001 року № 2558-ІІІ

4. Закон України «Про молодіжні і дитячі громадські організації» від 01.12.1998 року № 281-XIV

5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-ІП

6. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року №651-XIV

7. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» від 29.03.2001 року № 221

8. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями» від 23.06.2001 року №467

9. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року №1841-ІІІ.

Кiлькiсть переглядiв: 616

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку