Процеси відновлення, що відбуваються в країні, все частіше переконують нас у тому, що сформувати правову державу без підготовки підростаючих поколінь до життя у правовому демократичному гуманному суспільстві без виховання самостійної, відповідальної за свої справи і вчинки людини неможливо.

Сьогодення потребує людей, яким властиві ініціативність,здатність до здійснення свідомого самостійного вибору, розвинене почуття власної гідності, здатність до особистісного самовдосконалення. Саме такі люди зможуть брати продуктивну участь у розбудові суспільства. Психологи стверджують: для того щоб бути успішним в інформаційному, мінливому суспільстві, необхідно володіти цілою низкою лідерських компетенцій: управління своїм мисленням, почуттями, поведінкою, впливом на інших людей, умінням приймати рішення тощо. Це пояснюється тим, що людина в житті виконує різні ролі, в тому числі й керівника мікро-(сім’я) або мікроколективу (виробництво, організація, відділ та ін.). У загальноосвітньому навчальному закладі немає такого предмета, який би готував активних лідерів. Разом з тим сучасна освітня система дозволяє знайти плідні форми для виховання лідерів. Формування якостей і умінь лідерів може відбуватися як за допомогою міжпредметної, так і виховної моделі.

Ефективною формою підготовки лідерів є система виховання на засадах учнівського самоврядування. Це справжня школа дії, де на практиці використовуються уміння, одержані учнями на факультативних заняттях. Учнівське самоврядування покликане відіграти активну роль у підготовці сьогоднішніх школярів до реального самоврядування, формування у них готовності виконувати свій громадянський обов’язок.

Організація діяльності учнівського самоврядування дозволяє вирішити низку завдань з соціалізації підлітків і молоді, а саме:

  • Створення умов для виявлення і розвитку здібностей учнів;
  • Створення умов для вироблення стратегій життя особистості;
  • Створення механізмів для самовиховання особистості;
  • Стимулювання інтересу учнів до навчання, соціальної та трудової діяльності.

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що учнівське самоврядування є конструктивним системним підходом, який дозволяє створити особливі механізми соціалізації учнів, їх моральної саморегуляції, а отже, і формування в них комунікативної та етичної культури, володіння якими дозволить дійсно опанувати мистецтвом бути лідером у сучасному суспільстві. У контексті сказаного учнівське самоврядування створює такі перспективні форми взаємодії у системі учнівського самоврядування, які активізують процес вироблення ініціативи у дітей, що виявляється у самостійному прийнятті рішень, висуненні й постановці виховних завдань самими вихованцями, змінюючи властиві їм ціннісні орієнтації. Система учнівського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу може відіграти активну роль у підготовці сьогоднішніх школярів до суспільного самоврядування.

При Шевченківському будинку дитячої та юнацької творчості працює Шевченківська районна спілка учнівського самоврядування «Сузір’я», до складу якої входять представники з усіх шкіл району.

Основною метою учнівського самоврядування є формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління, сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України. Саме тому у школах нашого району з ініціативи учнівського самоврядування протягом навчального року проводиться безліч свят, проектів, заходів, акцій різного спрямування.

Учні не тільки «беруть участь» та «допомагають», але й реально управляють, відповідаючи за повне і якісне виконання того, що їм довірено. При цьому за директорами навчальних закладів, педагогами зберігається право на загальне керівництво, контроль за «кінцевим результатом».

Учнівська спілка «Сузір’я» складається з постійно діючих секторів (екологічної та краєзнавчої роботи, культмасовий, інформаційний, волонтерської роботи, правозахисний, спортивної роботи).

Діяльність органів учнівського самоврядування спрямована на всебічний розвиток учнів за такими напрямками:

- організація дозвілля і спорту;

- пропаганда ведення здорового способу життя;

- турбота про милосердя,

- організація роботи з учнями початкових класів;

- співпраця з установами, причетними до навчально-виховного процесу.

Сфери діяльності органів учнівського самоврядування різноманітні: культура, спорт, освіта, дозвілля та інше. Вони організовують облік відвідування навчальних занять, контролюють виконання учнями режиму дня, правил для учнів, допомагають вчителям в обладнанні навчальних кабінетів; також організовують самообслуговування: прибирання класних кімнат, благоустрій шкільної території, участь у поточному ремонті приміщень. Це сприяє вихованню свідомої дисципліни та культури поведінки учнів.

Вищим органом самоврядування є учнівська конференція, яка проходить не рідше одного разу на рік, де вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

З самого початку організації роботи шкільних органів самоврядування були прийняті статути, де чітко сформулювали права та обов’язки кожного учня. Статути були затверджені загальношкільними учнівськими конференціями. В подальшій роботі вони доповнювалися та розширювалися по мірі накопичення учнями досвіду організаційної роботи.

Президент Шевченківської районної спілки учнівського самоврядування «Сузір’я», Гришина Вікторія, учениця Шевченківської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів, систематично відвідує засідання Харківської обласної ради старшокласників.

Кiлькiсть переглядiв: 918

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.