1. Загальні положення

1.1.Ініціатором створення Шевченківської районної спілки учнівського самоврядування «Сузір’я» (далі – Спілка) є Шевченківський районний будинок дитячої та юнацької творчості.

1.2. Спілка є дорадчим органом , утвореним у рамках моделі державно-громадського управління освітою, з метою залучення учнівської молоді до розв’язання та реалізації політики освіти в місті, сприяння демократизації суспільства, розвитку учнівського руху, зокрема, самоврядування.

1.3. У своїй діяльностіСпілка керується Конституцією тазаконами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим положенням, а також своїми рішеннями.

1.4. Спілка може залучати до співпраці представників громадських організацій та об’єднань громадян, окремих громадян, які мають активну громадську позицію, шкільні учнівські органи самоврядування.

1.5. Спілка є незалежною дитячою, громадською, неприбутковою організацією, незалежною від впливів політичних, релігійних та інших громадських об’єднань, яка діє на території Шевченківського району.

1.6. Педагогічний супровід діяльності Спілки забезпечує Шевченківський районний будинок дитячої та юнацької творчості.

1.7. Спілка діє на засадах законності, добровільності, рівноправності його членів, самоврядування та гласності.

1.8. Спілка діє протягом навчального року з 01 вересня по 01 червня .

1.9. Рішення Спілки є обов’язковими для виконання шкільними органами самоврядування.

2. Мета діяльності Спілки

2.1. Метою діяльності Спілки є: розвиток правової освіти учнівської молоді, виховання громадянина України – носія національних цінностей та загальнолюдських надбань, стимулювання вільного розкриття особистості, розвиток здібностей і талантів учнів, залучення дітей до управління громадою району.

3. Завдання та основні напрямки діяльності Ради

3.1.Завданнями є:

- широке залучення учнівської молоді до активної участі в розбудові української національної демократичної соборної держави та становленні громадянського суспільства;

- сприяння створенню умов для самовизначення, самоорганізації, самореалізації, саморозвитку учнівської молоді та залучення її до всіх процесів розвитку громади міста ;

- представлення інтересів учнівської молоді в стосунках з органами місцевого самоврядування;

- лобіювання розгляду актуальних для учнівської молоді питань органами місцевого самоврядування і врахування інтересів учнівської молоді в процесі прийняття ними рішень;

- налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій Спілки з міськими та обласними організаціями та реалізація їх спільних інтересів в українському суспільстві;

- захист прав учнівської молоді;

- підтримка та розвиток талановитої учнівської молоді у різних сферах життя;

- популяризація та утвердження здорового способу життя серед молоді;

- аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних проблем розвиткуучнівськоїмолоді, участь у розробленні заходів культурно-просвітницького та виховного характеру, формування патріотичних, моральних якостей та активної громадської позиції;

- участь у розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків між органами учнівського самоврядування;

- сприяння розвиткуучнівськогорухутадемократизації навчальних закладів.

3.2.Пріоритетними напрямками діяльності Спілки є:

- участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

- представлення інтересів учнівської молоді в органах місцевого самоврядування;

- реалізація проектів і програм, спрямованих на відродження українських історичних, культурних, релігійних, політичних, суспільно-громадських, виховних, освітніх, економічних, психологічних, правничих, сімейних традицій;

- розповсюдження інформації і пропагування ідей та цілей демократичної школи в засобах масової інформації, здійснення видавничої діяльності з метою інформаційної підтримки учнівського самоврядування;

- організація і проведення конференцій, семінарів, лекцій, виставок, курсів та інших громадських заходів для лідерів та активістів молодіжних і дитячих громадських організацій;

- культурно-просвітницький , природничо-екологічний напрямки, діяльність з питань формування навичок здорового способу життя;

- інші форми роботи, що не суперечать чинному законодавству і сприяють розвитку учнівського самоврядування та залучення учнівської молоді до управління громадою.

4.Права Спілки

Для виконання своїх завданьСпілка має право:

4.1.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямів її діяльності.

4.2. Залучати працівниківвідділу освіти, молоді та спорту, навчальних закладів іучнів навчальних закладів до розгляду та реалізації питань, що належать до її компетенції.

4.3. Утворювати комісії, експертні та робочі групи для виконання окремих завдань.

4.4. Розробляти, організовувати та проводити у встановленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань.

4.5.Розробляти проекти, програми, заходи з питань розвитку освіти, учнівського самоврядування та надавати їх на розгляд колегії відділу освіти, Ради керівників навчальних закладів, начальника відділу освіти.

4.6.Брати участь у конкурсі на краще звання «Лідер учнівського самоврядування», який проводить Шевченківський районний будинок дитячої та юнацької творчості.

5. Склад Спілки та її керівні органи

5.1.До складу Спілки входять лідери учнівського самоврядування усіх навчальних закладів.

5.2. Керівною особою Спілки є Президент, який обирається на перших зборах лідерів учнівського самоврядування до 10 жовтня поточного року.

5.3.Право висунути претендента на посаду Президента мають шкільні парламенти, які подають відповідне подання до відділу освіти.

5.4. Перші збори лідерів учнівського самоврядування проводить Шевченківський районний будинок дитячої та юнацької творчості, який забезпечує формування Спілки.

5.5.Претенденти на посаду Президента готують власну програму дій щодо розвитку учнівського самоврядування , яку представляють на перших установчих зборах.

5.6.Керівником ради є Президент, який :

- здійснює загальне керівництво Спілкою ;

- робить заяви від імені Спілки, що не суперечать їх рішенням ;

- представляє Спілку в офіційних стосунках з громадськими і дитячими організаціями, органами місцевого самоврядування;

- скликає та веде засідання Спіки;

- має право підписувати документи від імені Спілки;

- є підзвітним Спілці.

6. Організація роботи Спілки.

6.1. Основною формою роботи Спілки є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць за відповідним планом.

6.2. Спілка працює за планом, розробленим на навчальний рік та затвердженим на засіданні Спілки.

6.3.Засідання Спілки є правочинними, якщо на її засіданні присутні 2/3 членів.

6.4.Всі рішення Спілки приймаються простою більшістю голосів.

6.5. Координаціюдіяльності Спілки здійснює Шевченківський районний будинок дитячої та юнацької творчості.

6.6. Спілка веде протоколи засідань, які по завершенню терміну дії Спілки передаються у архів.

7. Припинення діяльності Спілки.

6.1. Дострокове припинення діяльності Спілки здійснюється за рішенням її засідання .

6.2.Рішення про дострокове зупинення діяльності Спілки доводиться до відома відділу освіти та навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 651

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку