ІНСТРУКЦІЯ

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1. Загальні вимоги

Інструкція визначає організаційні та технічні заходи з пожежної профілактики, з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і її гасіння.

Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні постійно утримуватися вільними.

У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати таким чином, щоб не загрома­джувати виходів із кабінетів.

У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватися у чистоті.

У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

Увесь пожежний інвентар і обладнання необхідно утримувати у справному стані, розміщувати на вид­них місцях.

На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією; зберігати біля них рідини, які легко загоряються; обгортати папером або тканиною електричні лампи.

Забороняється працювати на несправному обладнанні.

Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних за­собів і з'єднання захисного заземлення, занулення, рятування та евакуацію.

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

зав'язувати і скручувати електропроводи;

застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам до переносних (пересувних) електропроводів;

використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без не­горючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопостачання, каналізації можуть про­водитися тільки з дозволу директора закладу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях керівники гурткової роботи повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недо­ліки.

Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи.

Після кожного заняття необхідно усі пожежо- та вибухонебезпечні речовини й матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

Порядок дій при виникненні пожежі

При виникненні пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спря­мовані на створення безпеки людей, і в першу чергу — дітей, їх евакуацію та рятування.

Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних ма­теріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов'язаний:

негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну службу (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

сповістити про пожежу директора позашкільного закладу або його заступника.

Директор навчального закладу, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

перевірити виконання чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі;

у випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі на­явні сили і засоби;

організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку занять;

виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та водних джерел;

вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціюван­ня повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі;

забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів кон­струкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі;

організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і за­безпечити, при потребі, їх охорону.

6. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпеч­ної зони у найкоротший термін;

керівникам гурткової роботи та іншим працівникам позашкільного закладу не можна залишати дітей без нагляду, з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;

евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не поверталися туди, де виникла пожежа;

при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень;

залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.

Розробив ___________________

Погоджено __________________


Кiлькiсть переглядiв: 12277

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.