ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_______

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є нормативним документом в межах _____________________________ ЗОШ.

1.2. Охорона праці вчителя фізики (далі – вчитель) заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.2. Вчитель зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., «Методичних рекомендацій ”Про використання шкільних меблів”», затверджених Міністерством освіти СРСР 2 червня 1980 р. № 21177-80, «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р., і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан учбових місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.3. Вчитель в процесі проведення навчально-виховного процесу:

1.3.1. Не має права використовувати обладнання, що не передбачене типовими переліками;

1.3.2. Вчитель зобов’язаний нести відповідальність за безпечне проведення навчально-виховного процесу та проводити з учнями та проводити:

- вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності (проводиться один раз при зарахуванні учня до закладу за програмою вступного інструктажу);

- первинний інструктаж (проводиться три рази на рік - на початку навчального року, перед зимовими канікулами та перед літніми канікулами) за програмою первинного інструктажу);

- інструктажі з безпечного поводження в кабінеті фізики (один раз на рік перед початком занять в кабінеті фізики);

- інструкції з техніки безпеки (перед проводженням кожного практичного заняття, лабораторних дослідів, тощо з використанням інструменту, небезпечних матеріалів та приладів);

1.3.3. Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів на уроках та навчально-практичних заняттях в кабінетах та прилеглих до кабінету підсобних приміщеннях (далі – підсобка);

1.3.4. Повідомляє директора закладу або його заступника з навчально-виховної роботи про кожний нещасний випадок, що стався в навчально-виховному процесі, організовувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхід­ності організовувати надання спеціалізованої медичної допомоги;

1.3.5. Організовує евакуацію учнів з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Вчитель один раз на три роки в комісії закладу, проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також (за необхідністю) спеціальне навчання з електробезпеки з наступною атестацією із присвоєнням кваліфікаційної групи з електробезпеки (електродопуску) не нижче ІІ-ІІІ групи.

1.5. При оформленні на роботу вчитель проходить первинний медичний профілактичний, а в подальшому 1 раз на рік перед початком нового навчального року - повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці та (за необхідністю) у посвідченні з електробезпеки про допуск до роботи.

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу вчитель зобов’язаний отримати вступний інструктаж в службі охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, в подальшому 1 раз на пів року проходити навчання у вигляді повторних інструктажів. Після проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності вчитель вивільняється наказом по закладу від проходження повторних інструктажів в період між перевірками знань.

1.7. Вчитель:

- використовує кабінет та підсобку за призначенням, як класну кімнату для проведення занять та інших навчально-виховних заходів (зборів, гурткової роботи тощо);

- експлуатує кабінет та підсобку тільки при наявності затвердженого директором закладу щорічного «Акту-дозволу на проведення занять в кабінеті», оформленого комісією, що утворена за наказом по закладу;

- оформлює в кабінеті куточок по охороні праці та безпеки життєдіяльності де розміщує нормативні матеріали, повідомлення, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та плакати безпечних прийомів праці та навчання;

- забезпечує додержання учнями вимог безпеки та гігієни в кабінеті та підсобці ;

- організовує зберігання та безпечну експлуатацію меблів та обладнання, а також підго­товку його до проведення занять аудіовізуальних показів тощо.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Вчитель до початку проведення навчання в кабінеті, підсобці повинен:

- перевірити справність обладнання, вентиляції та системи електричного живлення. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небезпеку, проведення занять в кабінеті та підсобці не проводити занять до усунення виявлених недоліків;

- впевнитись у наявності засобів надання першої медичної (долікарської) допомоги - аптечка та протипожежного інвентарю

- чітко визначити порядок і безпечні правила проведення навчальних занять та довести їх до учнів, а також:

- провести інструктаж з безпечної поведінки учнів в кабінеті та зафіксувати проведення інструктажу у класному журналі, чи окремому журналі.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Для проведення практичних занять із використанням апаратури, що дає змогу візуального ознайомлення із темою уроку через проекційні засоби дозволяється демонструвати навчальні фільми на вузькоплівковій апаратурі з негорючою плівкою безпосередньо в кабінеті за умов, якщо:

- забезпечено вільний вихід з кабінету в коридор або на сходовий марш ( втому числі і через підсобку);

- проходи до дверей між рядами столів не захаращені стороннім крамом і прохід становлять 0,8 м.;

- у кабінеті присутні учні тільки одного класу (до 25 учнів);

- електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог техніки безпеки та промислової санітарії. Забороняється використання електричних подовжувачів;

- виконується інструкція з експлуатації кіноустановки;

- металеві корпуси частин проекційної апаратури заземлені за схемами, що вміщені в технічних описах та інструкціях на ці апарати;

- екран закріплено по центру передньої стіни кабінету так, щоб його нижній край був на відстані не менше як 1,2 м від підлоги. Не дозволяється використовувати саморобні екрани, та екрани, що просвічуються;

- перед вмиканням проекційного апарату в електричну мережу необхідно переконатися, що його робоча напруга відповідає напрузі цієї мережі;

- затемнення кабінету та підсобки повинно бути достатнім для чіткого візуального сприйняття зображення, а також дозволяє орієнтуватися в разі екстреної евакуації.

3.2. Під час налагодження та експлуатації візуальних приладів та телевізорів необхідно особливо обережно поводитися з електронно-променевою трубками. Забороняється розбирання приладів для ремонту чи налагоджування.

3.3. Не допускається пряме потрапляння в очі вчителя (учнів) світла від електричної дуги проекційних апаратів, стробоскопа або лазера.

3.4. В разі необхідності використання лазера необхідно перевірити заземлення демонстраційного стола. Не дозволяється переміщувати лазер вздовж оптичної лави та робити будь-які регулювання, якщо знята верхня частина корпусу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вчитель забезпечує:

- організований вихід учнів з класу у коридор;

- провітрювання;

- вологе прибирання раз на добу після закінчення навчально-виховного процесу.

- закриття кабінету по закінченню занять. Ключ здається черговому або черговому адміністратору закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні ознак горіння необхідно негайно повідомити про це адміністрацію закладу і викликати пожежну охорону по телефону - 01. В разі необхідності викликати інші рятувальні служби.

5.2. Евакуювати дітей з кабінету та перевірити всіх по списку учнів, які були присутні на заняттях.

5.3. При прибутті пожежних підрозділів, забезпечити вільний доступ на територію закладу (в тому числі і до кабінетів).

5.4. При можливості вчитель бере участь у допомозі по гасінню пожежі, надає консультації про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, організовує залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, із застосуванням сил та засобів закладу.

5.5. Приблизний план гасіння пожежі в кабінеті фізики:

№ п/п

Назва дії

Порядок і послідовність дій

Посада, прізвище виконавця

1

повідомлення про пожежу

Викликати пожежну команду по тел. - 01 чи з посильним, повідомити адміністрацію закладу про пожежу. Відключити газ, електроенергію, виключити вентиляцію, підготувати до виносу ящик небезпечними матеріалами і кіноплівкою. Привести до готовності первинні засоби гасіння.

староста

класу, члени

учнівської добровільної пожежної дружини (ДПД)

2

евакуація

учнів з

приміщення

Заспокоїти учнів і попередити виникнення паніки. Вивести учнів по коридорах і сходах відповідно до плану евакуації на вулицю чи в приміщення, де немає вогню. Перевірити число учнів у класі по списку.

вчитель, лаборант

3

розміщення

евакуйованих учнів

В зимовий час розмістити в___________________ , а

(вказати приміщення)

в теплий час в __________________________________

(вказати приміщення)

адміністрація закладу

4

Організація гасіння поже­жі первинними засобами пожежегасіння

За допомогою членів ДПД організувати оточення палаючих приміщень. Гасіння пожежі

за допомогою підручних засобів. Виділення посильних для зустрічі пожежної команди і показати найкоротший і зручний підхід до осередку пожежі

Члени ДПД

співробітники закладу

5

Участь у гасінні пожежі по прибуттю пожежної команди

Показати представникам пожежної охорони шляхи до осередку пожежі, в приміщенні. Показати пожежникам приміщення, де можуть бути люди, а також місце, де в кабінеті є горючі матеріали

Члени ДПД вчитель, адміністрація

6. Надання медичної допомоги

У всіх нещасних випадках необхідно надати першу медичну долі карську допомогу потерпілому і одночасно викликати кваліфіковану медичку допомогу.

Найважливіші прийоми першої допомоги:

6.1. Непритомність.

Непритомного покласти так, щоб кров приливала до голови. Забезпечити доступ свіжого повітря і підтримувати діяльність серця, розстебнути всі тісні частини одягу, викликати дихання, подразнюючи шкіру сухим розтиранням хусточкою або голою рукою. Покласти гарячий компрес на голову і дати вдихнути міцного нашатирного спирту. У важких випадках робити штучне дихання й викликати лікаря.

6.2. Кровотечі.

Ретельно очистити рану й шкіру навкруги неї, обливаючи 3-х процентним розчином перекису водню, обережно видалити з рани осколки, покриваючі краї рани йодом, накласти бинтову пов'язку. Якщо поранено артеріальні судини, туго перетягнути кінцівку вище від поранення гумовою трубкою або хусткою, накласти на рану пов'язку і потерпілого направити до лікарні.

При пошкодженні ока накласти суху пов'язку і також послати хворого до лікарні. При кровотечі з носа розстебнуті комір, на перенісся покласти холодний компрес, а до ніг - грілку. Якщо кровотеча не припиняється - направити хворого до лікарні.

6.З. Опіки.

Обробити обпечене місце розчином марганцевокислого калію тим більшої концентрації, чим сильніший опік. Можна змазати олеїновою кислотою.

6.4. Ураження електричним струмом

Основними умовами успіху при наданні першої допомоги потерпілому від електричного струму та при інших нещасних випадках е швид­кість дій, винахідливість і вміння того, хто надає допомогу.

Врятування потерпілого від електричного струму залежить від швидкості звільнення його від струму. Зволікання й тривала підготовка можуть привести до загибелі потерпілого.

Розробив____________________________

Погоджено ______________________________

Кiлькiсть переглядiв: 2209

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку