ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №____

ПІД ЧАС КОСІННЯ

1. Загальні положення

1.1. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена директором навчального закладу чи завгоспом. Не передоручайте роботу іншим особам.

1.3. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, в хворобливому або стомленому стані.

1.4. Узгоджуйте з керівником підрозділу чітке визначення меж вашої робочої зони, не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.5. До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, звисаючих, не прилягаючих елементів.

1.6. Під час виконання роботи слідкуйте за самопочуттям. Не примушуйте себе продовжувати роботу, відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. Припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться по допомогу до присутніх осіб.

1.7. При роботі з електрокосаркою:

1.7.1. Працюючи з косаркою, обов'язково дотримуйтеся наведених правил техніки безпеки і запобігання нещасним випадкам.

1.7.2. Перед першим вмиканням приладу уважно прочитайте посібник з експлуатації і зберігайте його для використання у майбутньому.

1.7.3. Ознайомтеся з елементами керування і правилами експлуатації приладу. Не дозволяйте користуватися приладом дітям і особам, які не прочитали посібник з експлуатації.

1.7.4. Забороняється працювати з косаркою особам, молодшим за 16 років. Не користуйтеся приладом, якщо поблизу знаходяться інші люди (особливо діти) або тварини.

1.7.5. Цей прилад не призначено для користування дітьми і особами з обмеженими фізичними, органолептичними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та / або знань, крім того, як за їхньою безпекою наглядає вповноважена особа або вони отримують від неї вказівки щодо використання приладу.

1.7.6. За дітьми треба наглядати, щоб вони не бавились з приладом.

1.7.7. Пам'ятайте, що відповідальність за безпеку інших осіб і їхнього майна несе користувач приладу.

1.7.8. Забороняється працювати з приладом після вживання алкоголю, наркотичних речовин і медикаментів, які погіршують здатність до реагування.

1.7.9. Перед першим використанням приладу необхідно отримати консультацію продавця або відповідного спеціаліста.

1.7.10. Косарка призначена винятково для підстригання газонів; застосування з іншою метою неприпустиме й може бути небезпечним для здоров'я людини і стану приладу.

1.7.11. Через небезпеку травмування забороняється застосовувати косарку, наприклад, для підстригання кущів, живоплотів, чагарників в повзучих рослин, для догляду за газонами на дахах будівель або у ящиках на балконі, для чищення пішохідних доріжок ( всмоктування бруду, продування, очищення від снігу), для січення і подрібнення зрізаного гілля та деревини, знесення нерівностей поверхні (кротовиння), транспортування скошеної трави, крім транспортування у передбаченому для цього кошику (неповний перелік).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Під час косіння вручну:

2.1.1. Перевірте стан ручної коси:

– допоміжна ручка повинна бути міцно закріплена на ручці-кіссі на рівні пояса косаря;

– металеве кільце для з’єднання коси з ручкою-кіссям повинно бути достатньо міцним і відповідати розмірам нижнього кінця ручки-кісся і клину для кріплення коси;

– коса не повинна мати деформацій, тріщин і задирок. Лезо коси повинно бути правильно заточене.

2.1.2. Огляньте лезо коси. При значному затупленні коси поклепайте її молотком на спеціальній наковальні-бабці. Поверхня бійка бабки повинна бути злегка випуклою, гладкою, без задирок. Заточування леза коси виконуйте спеціальним наждачним бруском або напилком. Наждачний брусок повинен мати довжину не менше 200 мм. Під час заточування коси держіть наждачний брусок (напилок) за ручку і не підводьте руку на небезпечну віддаль до леза коси. Напрямок руху бруска (напилка) повинен бути від руки до кінця бруска (напилка).

2.2. Під час косіння електрокосаркою:

2.2.1. На час роботи з косаркою одягайте міцне взуття з неслизькими підошвами і довгі штани. Не косіть босоніж або, наприклад, у сандалях.

2.2.2. Перед косінням уважно огляньте ділянку і винесіть з неї каміння, палиці, дріт, кістки та інші сторонні предмети.

2.2.3. Увага! Небезпека ураження електричним струмом! Особливу увагу зверніть на мережний кабель, штекер, вимикач і з'єднувальний кабель. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не використовуйте пошкоджені кабелі, муфти і штепселі, а також з'єднувальні кабелі, які не відповідають чинним вимогам, регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель на наявність пошкоджень або ознак старіння ( крихкості).

2.2.4. Перед використанням приладу огляньте його і переконайтеся, що ріжучий інструмент, гвинт кріплення і ріжучий блок знаходиться у бездоганному технічному стані.

2.2.5. Не користуйтеся косаркою із пошкодженими або знятими захисними механізмами і захисними сітками, наприклад, без вивантажувальної кришки або кошика-вловлювача, а також якщо не працює гальмо двигуна/ножа.

2.2.6. Користуйтесь тільки непошкодженим кошиком-уловлювачем.

2.2.7. Забороняється знімати або перемикати встановлені на приладі захисні механізми, наприклад, прив'язувати важіль до рульового держална.

2.2.8. Ніколи не прикріплюйте предмети до ручки керування (наприклад, робочий одяг). Кабель для подовження не повинен намотуватися коло ручки керування.

2.2.9. Прилад дозволяється передавати чи надавати у тимчасове використання(обов'язково з посібником по використанню!) лише особам, які пройшли інструктаж та знайомі з правилами його використання.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час косіння вручну

3.1.1. біля робочої зони в радіусі 5 м не повинно бути людей.

3.1.2. Величину захвату косою рослинної маси порівнюйте з опором рослинності, що скошуєте, і рельєфом земельної ділянки.

3.1.3. Уважно слідкуйте за мікрорельєфом земельної ділянки, щоб уникнути удару коси по сторонніх предметах (камінці, пеньки, металеві предмети тощо) і не загнати косу в землю, це може призвести до поломки коси і травмування працівника.

3.1.4. Під час перерв у роботі складайте (вішайте, ставте) коси у спеціально відведених місцях.

3.1.5. Під час переходу з косою на плечі витримуйте відстань від працівника, що йде попереду, не менше ніж 5 м. Перед поворотом упевніться, що нікого не зачепите косою.

3.1.6. Не очищайте лезо коси пальцями, виконуйте це пучком трави з тильної частини коси.

3.2. Під час косіння електрокосаркою:

3.2.1. Забороняється косити під час дощу, а також коли трава мокра. На мокрій траві підвищується небезпека отримання поранення (сковзання).

3.2.2. Косіть лише при денному світлі або в умовах гарного освітлення.

3.2.3. Займайте надійне положення на схилах. Не косіть на дуже крутих схилах, щоб не втратити контроль над приладом.

3.2.4. Спокійно крокуйте, управляючи приладом. При швидкому переміщенні приладу зростає небезпека поранення у випадку спотикання, сковзання тощо.

3.2.5. Косіть поперек схилу, а не уверх чи вниз, щоб у випадку втрати контролю над приладом не наражатися на небезпеку потрапити під працюючу косарку.

3.2.6. Будьте особливо пильні, змінюючи напрям руху на схилах, щоб не втратити контролю над приладом.

3.2.7. Будьте особливо пильні, обертаючи косарку або підтягаючи її до себе. Зупиняйте двигун або вимикайте ніж, якщо косарка переміщується у нахиленому стані по будь-якій поверхні, крім трави, а також при транспортуванні косарки до місця роботи і назад.

3.2.8. Вмикайте двигун, суворо дотримуючись інструкцій, і тільки тоді, коли ваші ноги знаходяться на безпечній відстані від ріжучого інструменту.

3.2.9. Для запуску приладу необхідно встановити його на рівній поверхні. Забороняється перекидати прилад , коли увімкнено двигун.

3.2.10. Не допускайте сторонніх осіб у небезпечну зону.

3.2.11. Не відкривайте вивантажувальної кришки і не спорожняйте кошик-уловлювач, коли мотор працює. Небезпека поранення ножем, який обертається!

3.2.12. Уникайте надто частого вмикання приладу протягом короткого проміжку часу; не грайтеся вимикачем, існує небезпека перегрівання двигуна.

3.2.13. Коливання напруги, спричинені косаркою під час розгону, за несприятливого стану мережі можуть призвести до збоїв у роботі інших приладів, підключених до того самого електричного ланцюга. У такому випадку потрібно вжити відповідних заходів, наприклад, підключити косарку до іншого електричного ланцюга або до ланцюга з більш низьким повним опором.

3.2.14. Ніколи не наближайте ноги і руки до рухомих деталей. Не торкайтеся ножа, якщо він обертається. Тримайтеся на безпечній відстані від викидного отвору. Завжди дотримуйтеся дистанції, заданої рульовим держалном.

3.2.15 Не піднімайте і не носіть косарку із двигуном, що працює.

3.2.16. Вимикайте двигун і виймайте вилку з розетки:

- перед розмиканням блокувань та чищенням викидного каналу;

- якщо ніж наткнувся на сторонній предмет (перевірте ріжучий інструмент на наявність пошкоджень);

- Заборонено користуватися косаркою з пошкодженим або погнутим колінчатим валом.

- Перед тим , як перевіряти, чистити чи виконувати інші роботи (наприклад, регулювати висоту різання) на косарці;

- Якщо косарка почала сильно вібрувати;

- Залишаючи косарку без нагляду;

3.2.17. З міркувань безпеки забороняється використовувати косарку на схилах з нахилом більше 25 градусів ( 46,6 %). 25 градусів відповідають вертикальному підйому 46,6 см на 100 см. горизонтальної поверхні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення косіння вручну

4.1.1. Приведіть в порядок робоче місце. Очистіть інструмент, пристрої і покладіть у відведене місце.

4.1.2. Вимийте руки і обличчя теплою водою з милом.

4.1.3. Повідомте керівника підрозділу про всі несправності, помічені в процесі роботи, і вжиті заходи до їх усунення.

4.2. Після закінчення косіння електрокосаркою:

4.2.1. Перед виконанням на приладі будь-яких робіт, його регулюванням та чищенням, а також перед перевіркою з'єднувального кабелю необхідно вимкнути прилад і витягти вилку з розетки.

4.2.2. У рамках техобслуговування дозволяється проводити тільки роботи , описані вище.

4.2.3. Для технічного обслуговування і ремонту приладу рекомендується звертатися до спеціалізованих торговельних закладів.

4.2.4. Використовуйте тільки оригінальні запчастини. У першу чергу це стосується ріжучого інструменту. Для заміни використовуйте ріжучий інструмент того самого типу.

4.2.5. Для підтримання приладу в робочому стані міцно закручуйте усі гайки та гвинти.

4.2.6. Якщо ріжучий інструмент або косарка наштовхнулась на якусь перешкоду або сторонній предмет, вимкніть і ретельно огляньте прилад.

4.2.7. Регулярно перевіряйте кошик-уловлювач на предмет зносу, пошкодження або втрати працездатності.

4.2.8. З міркувань безпеки зношені і пошкоджені компоненти необхідно заміняти.

4.2.9. Зношені наклейки з попередженнями на корпусі приладу необхідно міняти. Для отримання нових наклейок звертайтеся до торгівельного закладу.

4.2.10. Після кожного використання прилад необхідно ретельно почистити. Прочистіть вентиляційний проріз (отвір для всмоктування повітря) між капотом двигуна і верхньою частиною приладу, щоб забезпечити належне охолодження двигуна.

4.2.11. Нижню частину косарки необхідно чистити за допомогою щітки з водою. Залишки трави. Які застряли у корпусі та викидному каналі видаляють дерев'яною поличкою.

4.2.12. Забороняється

4.2.12.1. Забороняється мити компоненти двигуна, прокладки, підшипники і електричні елементи струменем води під тиском - це може призвести до пошкодження приладу.

4.2.12.2. Не користуйтеся агресивними засобами для чищення. Агресивні засоби для чищення можуть пошкодити пластик та метал, що негативно впливає на безпечну роботу приладу.

4.2.12.3. При зміні ножа косарки необхідно також обов'язково обновити гвинт ножа.

4.2.12.4. Перед встановленням перевірте ніж на наявність пошкоджень. Ніж необхідно замінити, якщо є видимі щербини та тріщини, леза заточені більш ніж на 5 мм або ніж став тоншим ніж 1.2 мм (поріг зносу).

4.2.12.5. Верхня частина керма вкрита ізоляцією. У випадку її пошкодження верхню частину керма необхідно замінити.

4.2.12.6. Приміщення для зберігання має бути сухим, вільним від пилу і недосяжним для дітей.

4.2.12.7. Слід усунути всі можливі неполадки перед розміщенням приладу на зберігання, щоб він завжди був у безпечному для експлуатації стані

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, доповісти про те, що сталося начальнику підрозділу, начальнику відділу освіти.

5.2. При виявленні пожежі негайно повідомте пожежну охорону, вжийте заходів до гасіння (локалізації) пожежі, евакуації людей, повідомте начальника відділу освіти.

5.3. У разі несприятливих погодніх умов, виникнення технічних несправностей, що загрожують безпеці або здоров’ю чи життю працівника припиняється проведення ремонтних робіт до усунення несприятливих умов.

5.4. При роботі з електрокосаркою:

5.4.1. Небезпека: електричний струм!

5.4.1.1. Слідкуйте, щоб під час косіння кабель знаходився на безпечній відстані від ножа.

5.4.1.2. Для роботи за межами приміщення використовуйте лише подовжувані, оснащені гідроізоляцією.

5.4.1.3. Незважаючи на те, що двигун має захист від бризок води, працювати з косаркою під час дощу, а також вологій місцевості забороняється.

- Накривайте прилад під час дощу.

- Відключіть з'єднувальний кабель від розетки. Не тягніть за кабель.

- Під час використання приладу за межами приміщення розетка повинна бути оснащена вимикачем на випадок виникнення струму пошкодження, або такий вимикач необхідно самостійно передбачати у схемі підключення приладу до мережі.

5.4.1.4. Для чистки приладу, а також для компактного транспортування і зберігання відкидайте верхню частину ручки керування.

5.4.1.5. Перед тим, як відкрити мотор, його треба виключити та вимкнути кабель струму. Ручка керування не повинна бути навантажена ( наприклад, кабелем струму або обмотана навколо неї кабелем для подовження).

5.4.2. Небезпека затискання!

5.4.2.1.Якщо відкрутити ручку, що обертається, то можна відкрити верхню частину ручки керування. Тому тримайте рукою верхню частину ручки керування в найвищий позиції, одночасно відкриваючи ручку, що обирається.

5.4.2.2. Для регулювання висоти різання необхідно вимкнути косарку.

5.4.2.3. Усі колеса мають бути встановлені на однаковій висоті. У іншому випадку можливе погіршення ходових якостей, неохайне косіння трави і погане уловлювання скошеного матеріалу.

5.4.2.4.Під час косіння з'єднувальний кабель повинен проходити позаду вас. У результаті випадкового розрізання з'єднувального кабелю існує велика небезпека ураження електричним струмом. Косити слід таким чином, щоб кабель завжди проходив по скошеній ділянці і був видимим.

5.4.2.5. Негайно розплутайте кабель, якщо він заплутався.

5.4.2.6. Користуючись кабельним барабаном. Пильнуйте, щоб кабель повністю був розмотаний, інакше можлива втрата потужності й перегрів двигуна через високий електричний опір.

5.4.2.7. Не запускайте двигун у високій траві та коли встановлена найменша висота різання.

5.4.2.8. Завантажуйте прилад так, щоб не викликати значного зниження числа обертів двигуна.

5.4.2.9. У випадку зменшення швидкості обертання двигуна встановіть більшу висоту різання і/або знизьте швидкість переміщення.

5.4.3. Якщо блоковано ніж косарки

5.4.3.1. Якщо блоковано ніж косарки негайно вимкніть двигун і витягніть вилку з розетки. Усуньте причину несправності.

5.5. Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу (долікарську) медичну допомогу, при необхідності викликати “швидку допомогу” за тел. 103.

Розробив __________________

Погоджено: ________________

Кiлькiсть переглядiв: 2628

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку