ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №____

РОБІТНИКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ ПРИМІЩЕНЬ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція для робітника по комплексному обслуговуванню приміщень є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні ним робіт, визначених його функціональними обов’язками на даному робочому місці.

1.2. До роботи робітником по комплексному обслуговуванню приміщень допускаються після вивчення даної інструкції особи, які пройшли попередній медичний огляд інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, інструктаж і перевірку знань з електробезпеки.

1.3. В коло обов’язків робітника входить виконання робіт по обслуговуванню та ремонту систем центрального опалення, водопостачання та каналізації, поточний ремонт будівель і споруд.

1.4. Робітнику видається спецодяг та засоби індивідуального захисту.

1.5. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів:

- Травмування;

- Ураження електричним струмом;

- Отруєння.

1.6. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов’язаної з його прямими обов’язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Робітник по комплесному обслуговуванню приміщень зобов’язаний:

1.7. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8. Застосовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту.

1.9. Виконувати тільки ту роботу, за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущений.

1.10. Вивчати й удосконалювати методи безпечної роботи.

1.11. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також у хворобливому або стомленому стані.

1.12. Бережно відноситись до устаткування й обладнання та використовувати його за призначенням.

1.13. Знати й виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правила користування засобами колективного та індивідуального захисту.

1.14. Співпрацювати з директором школи та особою, відповідальною за охорону праці, у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці.

1.15. При травмуванні звернутися за медичною допомогою і повідомити про це директора школи та особу, відповідальну з охорони рпаці.

1.16. Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Переконатись у справності та одягнути спецодяг, спецвзуття, застебнути або підв’язати рукави спецодягу.

2.2. Перевірити своє робоче місце й місце виконання робіт, переконатись, що воно не захаращене сторонніми предметами.

2.3. Упевнитись, що робоче місце достатньо освітлене, підлога на робочому місці суха й чиста (не слизька).

2.4. Перевірити справність обладнання, інструменту та пристосувань, порядок розміщення їх на робочому місці.

2.5. Перевірити наявність сумки для переміщення інструменту на інше робоче місце.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Підтримувати робоче місце у належному порядку, не загромаджувати проходи і робоче місце не потрібними у даний момент трубами, деталями, сторонніми предметами тощо.

3.2. Не припускати поспішність у роботі, дотримуватись безпечних прийомів і методів праці.

3.3. Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.

3.4. Через кожні 2-3 години роботи стоячи, робити короткочасні перерви на 5-10 хвилин, для відпочинку використовувати зручний стілець.

Перед виконанням робіт нітрофарбами та фарбами на цинковій основі:

3.5. Застосовувати спеціальні пасти і мазі для запобігання шкідливій дії на шкіру цих фарб;

3.6. Одягнути протигаз або респіратор, окуляри та гумові рукавички;

3.7. Ввімкнути примусову вентиляцію та освітлення;

3.8. При пошкодженнях шкіри не приступати до роботи без отримання дозволу медичного закладу

Перед виконанням робіт на висоті:

3.9. Отримати дозвіл керівництва на виконання робіт на висоті, а також про місце та спосіб кріплення страхувального канату;

3.10. Оглянути дільницю роботи і впевнитись в надійності огороджень та парапетів;

3.11. Огородити зону можливого падіння матеріалів, інструменту, тари тощо;

3.12. Надіти запобіжний пояс і закріпити страхувальний канат в місці і способом, який вказаний майстром (виконробом) перед роботою на даху з нахилом, а також на краю даху, та при довільних нахилах, якщо відсутні огородження;

3.13. Не приступати до виконання роботи під час ожеледиці, густого туману, при сильному вітрі, зливах, грозі та сильному снігопаді.

3.14. При роботі всередині приміщення, якщо над робочим місцем робітника виконується яка-небудь робота, або поблизу проходять крани, переконатись в наявності необхідних огороджень та захисних пристроїв.

При виконанні сантехнічних робіт:

3.15. Перекрити подачу теплоносія або води при ремонті трубопроводів, набиванні сальників, підтягуванні болтів тощо, теплоносій або воду злити.

3.16. Не ремонтувати трубопроводи під тиском; при випусканні пари або гарячої води із системи не стояти навпроти спускних кранів, вентиль у цьому випадку відкривати поступово; відкриваючи спускний вентиль, попередити про це оточуючих людей, щоб запобігти опікам парою або гарячою водою.

3.17. Не відкривати і не закривати вентилі за допомогою випадкових пристосувань, при складанні і розбиранні трубопроводів користуватись тільки тими ключами, які відповідають діаметру труб.

3.18. Проводити нарізання та відрізання труб тільки в спеціальних лещатах (прижимах), при роботі на висоті вживати заходи по запобіганню падінню відрізаних частин труб.

3.19. Проводити затягування болтів (шпильок) рівномірно з почерговим загвинчуванням гайок, розміщених навхрест, при складанні фланцевих з’єднань трубопроводів; не допускати вирівнювання перекосу фланців шляхом нерівномірного натягу болтів (шпильок) та усунення нещільності між фланцями за допомогою клинових прокладок (невиконання цих вимог може викликати аварію на мережах, системах і призвести до нещасного випадку); проводити перевірку співпадіння отворів фланцевих з’єднань труб спеціальними швайками або оправками, не перевіряти співпадіння отворів пальцями.

3.20. При розбиранні фланцевих з’єднань на тепломережах відкрити дренаж; ослабити перший болт з протилежної від себе сторони; стати збоку від стику; проводити роботу обов’язково із застебнутими манжетами рукавів.

3.21. При промиванні труб із застосуванням стиснутого повітря тиском 0,3 – 0,4 МПа (3 – 4 кгс/см2) не знаходитись в камерах та колодязях, де встановлені засувки, вентилі, крани та інша арматура; відкривати засувку на дренажній трубі тільки в перервах подачі стисненого повітря.

3.22. Перевірити справність арматури, кріплення і законтрення фланців, а також надійність тимчасових заглушок при гідравлічному випробуванні (опресовуванні) систем теплопостачання та водопроводу; підвищувати та понижати тиск на випробовуваних системах (ділянках трубопроводів) поступово; не виправляти дефекти, що виявились при випробуванні на трубопроводі або арматурі, що знаходяться під тиском.

3.23. Установити біля закінчень труб надійні щити для захисту від окалини, піску при продуванні трубопроводів; не знаходитись навпроти або поблизу незахищених кінців труб, що продуваються.

3.24. Огородити місце виконання робіт добре видимими вдень та вночі сигнальними знаками при роботах по ремонту трубопроводів, зв’язаних із відкриванням каналів; ділянку трубопроводу, що ремонтується, відключити з двох сторін заглушками або перекрити вентилями (закритими на замок); в цьому випадку на обох вентилях вивісити плакати “Не включати – працюють люди”; відкривання каналів проводити тільки після особистого дозволу керівника робіт.

3.25. Дотримуватись заходів безпеки при роботі в траншеях та колодязях; не знаходитись в траншеях та колодязях під час опускання в них труб, фасонних частин та арматури; розтрубні труби опускати рострубом вверх; не скочувати труби ломами та вагами, а також не користуватись розпірками кріплення траншей в якості опор для труб.

3.26. Зволожувати ізоляцію трубопроводів, що розбираються, для запобігання пороховиділенню; при відновленні ізоляції із застосуванням дроту не залишати кінці дроту не загнутими, не застосовувати не відпалений дріт.

3.27. Проводити за допомогою гарячої води або пари відігрівання заморожених ділянок трубопроводів, а також арматури, що знаходиться в колодязях або неопалюваних приміщеннях; для цього ділянки або пристрої, що підлягають відігріванню, обгортають ганчірками і поливають гарячою водою; відігрівання парою проводити за допомогою шланга, по якому пара пропускається у замерзлий трубопровід через зняту фасонну частину або пробитий отвір (відігрівання замерзлих ділянок за допомогою відкритого вогню, включаючи паяльні лампи, забороняється).

3.28. Приступати до робіт по очищенню та ремонту котла тільки після повного його охолодження (ці роботи повинні виконуватись бригадою в складі не менше двох чоловік, один з яких повинен знаходитись ззовні, щоб у випадку необхідності надати допомогу працівнику, що знаходиться у котлі); при виконані робіт в котлах, топках та газоходах одягати спеціальний одяг, а також застосовувати лямочний страхувальний пояс з запобіжним канатом та захисні окуляри; при очищенні котлів від сажі та накипу піддувальні дверцята та шибери димоходів закріплювати у відкритому положенні; при лугуванні та кислотному очищенні котлів працювати в захисному одязі та захисних окулярах.

3.29. Виконувати роботи в колодязях тільки в складі бригади з 3-х чоловік (проводити роботу одній людині забороняється); роботи виконувати з дотриманням наступних заходів безпеки:

3.29.1. відкрити люк колодязя спеціальним гаком (забороняється роботи це руками або за допомогою випадкових предметів);

3.29.2. відкритий люк колодязя огородити, виставити біля колодязя автодорожній знак “Інші небезпеки”;

3.29.3. перевірити відсутність у колодязі вибухонебезпечних і токсичних газів за допомогою індикатора газу;

3.29.4. виявлений газ видалити з колодязя інтенсивним нагнітанням в нього свіжого повітря або наповненням його водою з наступним відкачуванням; після видалення газу провести повторну перевірку індикатором газу;

3.29.5. одягнути страхувальний пояс, до пояса прикріпити канат або трос, вільний кінець якого передати іншому робітнику, який повинен тримати його наверху обкрученим один раз навколо якого-небудь надійно закріпленого предмету (довжина каната (троса) за межами колодязя повинна бути не меншою ніж 3 м); при неможливості повного видалення токсичного газу з колодязя або неперервному його надходженні працювати тільки із шланговим протигазом, кінець шланга при цьому повинен виходити за межі колодязя.

3.30.Працювати в захисних окулярах при пробиванні отворів у стінах та перекриттях для прокладання труб або кріплення опор та підвісок; збирання стояків систем опалення, водопроводу та каналізації проводити в рукавицях та захисних окулярах; труби та трубні заготовки не притуляти до стін будівель та тимчасових споруд.

3.31. Просушити внутрішню частину труб до набивання їх піском для згинання в гарячому стані; при простукуванні та набиванні труб піском, нагріванні та охолодженні їх водою працювати в захисних окулярах та рукавицях.

3.32. При користуванні паяльною лампою:

3.32.1. перевірити її герметичність;

3.32.2. заправляти не більше ніж на 3/4 місткості її резервуару і тільки передбаченим для даного типу лампи пальним;

3.32.3. загвинтити пробку, що закриває наливну горловину, не менше ніж на чотири витки різьби;

3.32.4. слідкувати за регулюванням полум’я;

3.32.5. випускати повітря з резервуару лампи тільки після припинення горіння та повного охолодження горілки.

3.33. Не торкатись забрудненими руками до кисневих балонів і не допускати, щоб на них попадало масло, оскільки поєднання навіть незначної кількості масла (жиру) із киснем може викликати вибух.

3.34. Користуватись окулярами та шоломом-маскою з захисними склофільтрами марки ТС-3 (Е-2 при силі зварювального електроструму до 200 А, Е-3 для електроструму 200 – 400 А, Е-4 для електроструму понад 400 А) при роботі сумісно з електрозварювальником.

3.35. Не торкатись до електрообладнання та електропровідників (кабелів) і не відкривати дверці розподільних електрощитів при виконанні робіт у виробничих та інших спорудах та приміщеннях.

Робітнику забороняється:

3.36. Працювати у несправному або без спецодягу та засобів індивідуального захисту.

3.37. Працювати на несправному обладнанні та з несправним інструментом.

3.38. Працювати при недостатньому освітленні.

3.39. Умикати електроустаткування мокрими руками.

3.40. Відкривати й знімати запобіжні пристрої, огородження під час роботи устаткування, обладнання тощо.

3.41. Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, яке знаходиться на гарантійному або сервісному обслуговуванні, при виявленні несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їх обслуговування.

3.42. Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними.

3.43. Користуватись саморобними електронагрівальними приладами.

3.44. Палити та приймати їжу на робочому місці, це слід робити в спеціально відведених місцях.

3.45. Використовувати у пожеже- і вибухонебезпечних приміщеннях або без викликаної виробничою необхідністю потреби відкрите полум’я, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно вимкнути обладнання. При відключенні механічного та теплового обладнання вимикаються пакетні перемикачі та кнопкові станції, після цього вимикаються рубильники, магнітні пускачі та станції управління. При вимиканні газового обладнання необхідно перекрити подачу повітря до пальників, закрити їх крани і загальний кран на газопроводі.

4.2. Вимикати вилки слід за корпус.

4.3. Прибрати робоче місце. Звільнити його від відходів виробництва, винести сміття, звільнити проходи.

4.4. Почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у відведене для нього місце.

4.5. Зняти спецодяг, покласти його у відведене для цього місце.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Негайно відключити від мережі електрообладнання.

5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати "швидку медичну допомогу".

5.5. Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежегасіння.

5.6. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

Розробив ___________________

Погоджено __________________

Кiлькiсть переглядiв: 4762

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.