ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ "СОЛІКЛОР"

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи навчального закладу.

1.2. Інструкція розроблена на основі НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1.3. За даною інструкцією особи, задіяні на роботах з використанням «Соліклору», інструктуються перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

1.4. До виконання самостійних робіт з використанням «Соліклору» допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають медичних протипоказань, пройшли спеціальне навчання по безпечній роботі з дезінфікуючими розчинами, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.5.До роботи із засобом не допускаються особи з підвищеною чутливістю до хлору.

1.6. Особи, задіяні на роботах з використанням «Соліклору», повинні:

1.6.1. Знати властивості дезінфікуючих розчинів та їх дію на організм людини.

1.6.2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та по якій вони проінструктовані.

1.6.4. Не захаращувати своє робоче місце.

1.6.5. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.6.6. Не виконувати вказівок, які суперечать вимогам охорони праці.

1.6.7. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання вимог охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.6.8. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

16.9. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.6.10. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1.7. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на осіб, задіяних на роботах з використанням «Соліклору»:

1.7.1. Токсична та дратуюча дія хлору на шкіряні покрови, слизові оболонки очей і органів дихання.

1.7.2. Нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів).

1.7.3. Підвищена або знижена температура повітря робочої зони.

1.7.4. Підвищена або знижена рухомість повітря робочої зони.

1.7.5. Підвищена або знижена температура обладнання, матеріалів.

1.7.6. Гострі кромки, задирки, шорсткість на поверхні заготівок, інструментів та обладнання.

1.8. Особи, задіяні на роботах з використанням «Соліклору», забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з колективним договором.

1.9. Приміщення, де готуються дезінфікуючі розчини з використанням «Соліклору», повинно добре провітрюватись.

1.10. Загальні властивості дезінфекційного засобу «Соліклор»:

1.10.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб «Соліклор» (“Solikloor”). Виробник - “Baltiachemi” OU (Естонія).

1.10.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80-85% (активно діюча речовина), адипінова кислота та карбонат натрію - разом 15-20% (допоміжні речовини).

1.10.3. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб «Соліклор» (“Solikloor”) виготовляється у вигляді таблеток з вмістом активного хлору 1,8 г, 1,5 г, 1,0 г, 0,5 г, 0,3 г, 0,15 г. Таблетки засобу білого кольору круглої форми, можуть мати на поверхні насічки для дозування засобу.

1.10.4. Засіб добре розчиняється у воді. Водні розчини прозорі, мають слабкий запах хлору, добре змиваються, не залишають нальоту, не пошкоджують об’єкти із деревини, скла, полімерних матеріалів, корозійностійких металів, скла, гуми, пластмас, кахлю, порцеляни, фаянсу, з гальванічним та лакофарбовим покриттям тощо.

1.10.5. Токсичність та безпечність засобу. Засіб «Соліклор» (“Solikloor”) за параметрами гострої токсичності згідно ГОСТ 12.1.007-76 належить до 3 класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок, до 4 класу мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру та при парентеральному введенні; у формі таблеток в насичуючих концентраціях пари відноситься до 4 класу малонебезпечних засобів.

1.10.6. В умовах інгаляційної дії у вигляді пари належить до 4 класу мало небезпечних речовин за ступенем леткості. Засіб не має шкірно-резорбтивної, мутагенної та канцерогенної дії, сенсибілізуючі властивості виражені слабко.

1.10.7. Робочі розчини засобу в умовах одноразової аплікації не спричиняють місцево-подразнювальної дії на шкіру та слизові оболонки очей. При багаторазовому нанесенні спричиняють сухість і лущення шкіри. Робочі розчини в концентраціях від 0,015% до 0,1% (за активним хлором) у вигляді пари не викликають подразнення органів дихання. Більш високі концентрації за активним хлором викликають подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів та очей.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити та одягти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту. Всі роботи із засобом «Соліклор» (“Solikloor”) та його робочими розчинами слід проводити в спецодязі із захистом шкіри рук гумовими рукавичками. Роботи методом протирання розчинами в концентрації не більше 0,1 % за активним хлором можна проводити без використання засобів захисту органів дихання. При проведені робіт методом протирання розчинами в концентрації вище 0,1 % за активним хлором, а також при використовуванні розчинів засобу будь-якої концентрації методом зрошування слід використовувати для захисту органів дихання універсальні респіратори типа РПГ-67 або РУ-60М із патроном марки "В" або аналогічні, очі захищати герметичними окулярами.

2.3. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного і індивідуального захисту повідомити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання робіт з дезінфекції необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, забороняється вживати їжу, пити, палити.

3.2. Використовувати «Соліклор» у відповідності з інструкцією по застосуванню.

3.3. При проведенні робіт з дезінфекції слід уникати розбризкування та попадання засобу в очі і на шкіру..

3.4. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів:

3.4.1. Роботи із приготування розчинів засобу слід проводити у захисному одязі із використанням засобів захисту шкіри.

3.4.2. Всі ємності з розчинами слід щільно закривати кришками.

3.5. Роботи, пов’язані із застосуванням засобу необхідно проводити у приміщеннях, що добре провітрюються. Дезінфекцію поверхонь способом протирання розчинами, що містять не більше 0,1 % активного хлору, можна проводити у присутності сторонніх осіб. Роботи методом протирання з використанням розчинів в концентрації вище 0,1% за активним хлором, а також розчинів засобу будь-якої концентрації методом зрошування слід проводити за відсутності сторонніх осіб.

4.5. Після проведення дезінфекції провітрити приміщення протягом 15 хвилин.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.2. Прибрати робоче місце, скласти усі шкідливі речовини в установлене для їх зберігання місце.

4.3. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту і прибрати їх у відведене для них місце.

4.4. Після закінчення роботи обличчя та руки необхідно вимити водою з милом. Забруднений одяг випрати перед повторним застосуванням.

4.5. Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимога безпеки в аварійних ситуаціях

За умови недотримання застережних заходів у осіб з підвищеною чутливістю до активного хлору можлива поява ознак подразнення слизових оболонок очей (різь, сльозотеча) та органів дихання (дере у горлі, кашель, часте дихання, виділення з носа), може виникнути головний біль.

5.2. Заходи першої допомоги при подразненні органів дихання. При появі ознак подразнення органів дихання постраждалого виводять з робочого приміщення на свіже повітря або в добре провітрюване приміщення, рот і носоглотку прополіскують водою, дають тепле пиття. Доцільна інгаляція 2,0% водно-содовим розчином (1 чайна ложка питної соди на склянку води), у разі необхідності звернутись до лікаря.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. При попаданні засобу в очі слід промити їх під проточною водою протягом декількох хвилин. При подразненні слизових оболонок закапати в очі 30 % розчин сульфацилу натрію, у разі необхідності звернутись до лікаря.

5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру. При випадковому попаданні засобу на шкіру потрібно ретельно промити уражену ділянку проточною водою, при необхідності змастити шкіру пом'якшувальним кремом. При попаданні засобу на робочий одяг, потрібно його зняти, а ділянку шкіри під одягом ретельно промити проточною водою.

5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку. При попаданні засобу в шлунок дати випити потерпілому декілька склянок води, потім вжити 10-20 подрібнених таблеток активованого вугілля. При необхідності звернутися до лікаря.

Розробив____________________________

Погоджено __________________________

Кiлькiсть переглядiв: 1697

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку