Протокол №8

наради керівників навчальних закладів

Шевченківського району

від 24.10. 2017 р.

Голова – Ю.А.Бобрусь

Секретар – Н.О.Старікова

Присутні – працівники відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, Шевченківського районного методичного кабінету, керівники навчальних закладів

Відсутніх немає

Порядок денний:

1. Про особливості проведення атестації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році.

Русакова Л.Є.

2. Про стан охоплення майбутніх першокласників різними формами дошкільної освіти.

Одерій Г.В.

3. Про підсумки працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 2016/2017 навчального року .

Василенко О.Ю.

4. Про підсумки охоплення дітей шкільного віку різними формами навчання.

Різне:

Василенко О.Ю.

5.Про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у 2017/2018 навчальному році.

Бобрусь Ю.А.

6. Про підсумки експертизи організованого початку 2017/2018 навчального року. Василенко О.Ю.

7. Про стан допризовної підготовки юнаків та шляхи підвищення якості допризовної підготовки молоді.

Одерій Г.В.

8. Про проведення І етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Старікова Н.О.

9. Про участь в он лайн - тренінгах учнів, що стали переможцями І етапу олімпіад.

Старікова Н.О.

10.Про впровадження універсальної десяткової класифікації в практику роботи шкільних бібліотек.

Тарасова О.Л.

11.Про план заходів щодо реалізації концепції розвитку системи електронних послуг в Україні.

Тарасова О.Л.

12. Про організацію спільної роботи закладів освіти та соціальних служб району.

Журба Л.В.

Попова І.О.

1. Слухали:

Русакову Л.Є., методиста з кадрових питань Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про особливості проведення атестації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році (доповідь додається).

Ухвалили:

1.Керівникам ЗНЗ:

1.1.У Базі даних “Електронна атестація педагогічних працівників” завершити

проведення підготовчого етапу атестації педагогічних працівників, а саме:

- формування списків педагогічних працівників, які атестуються.

До 1 листопада 2017 року

1.2. Довести до відома педагогічних працівників зміни у законодавчо - нормативної базі України з питання організації та проведення атестації педагогічних працівників.

Постійно

2.Слухали:

Одерій Г.В., методиста з дошкільної освіти Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про стан охоплення майбутніх першокласників різними формами дошкільної освіти

(виступ додається).

Ухвалили :

2. Керівникам ЗНЗ:

2.1. Проводити заняття у підготовчих групах на базі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

З 01.10.2017 року

2.2 У навчальній діяльності використовувати дидактичні посібники та науково-методичну літературу, яка має гриф МОНМС України;

Протягом навчального року

2.3 Прийом дітей до 1 класу здійснювати відповідно до вимог чинних нормативних документів;

З 01.01.2018 року

2.4 Забезпечити постійну та якісну роботу консультативних центрів для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї;

З 01.10.2017 року

2.5 Створити умови для участі батьків у щорічних регіональних Інтернет-зборах для батьків майбутніх першокласників.

З 01 по 30 березня 018 року

3.Слухали:

Василенко О.Ю., методиста з виховної роботи Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 2016/2017 навчального року.

Ухвалили:

3.Керівникам ЗНЗ:

3.1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з учнями 9-х класів та їх батьками щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти.

Протягом 2017/2018 н. р.

3.2. Проводити профорієнтаційну роботу серед випускників та їх батьків.

Протягом 2017/2018 н. р.

3.3. Питання працевлаштування випускників тримати на контролі та у разі виявлення факту відрахування випускників з місця навчання проводити роботу по охопленню ПЗСО дитини.

Протягом року

4.Слухали:

Василенко О.Ю., методиста з виховної роботи Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки охоплення дітей шкільного віку різними формами навчання. (доповідь додається).

Ухвалили:

4. Керівникам ЗНЗ:

4.1. Опрацювати Постанову Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку веденняобліку дітей шкільного віку та учнів».

До 01.11.2017

4.2. Тримати на контролі здобуття дітьми, які мешкають на території обслуговування закладу, повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми повної загальної середньої освіти;

Протягом 2017/2018 н. р.

4.3. Забезпечити збереження списків дітей і підлітків шкільного віку разом із довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в інших навчальних закладах.

Протягом 2017/2018 н. р.

4.4. Забезпечити ведення чіткого контролю за відвідуванням занять учнями. У кожному випадку відсутності учнів без поважних причин терміново з’ясовувати причини, про факт відсутності невідкладно інформувати батьків або осіб, які їх замінюють, вживати конкретних заходів щодо повернення їх до здобуття освіти.

Протягом 2017/2018 н. р.

5.Слухали:

Бобрусь Ю.А., начальника відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, яка повідомила про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у 2017/2018 навчальному році (виступ додається).

Ухвалили:

5. Керівникам ЗНЗ

5.1. Взяти під особистий контроль проведення поглиблених медичних оглядів учнів.

Протягом року

5.2. Забезпечити роз’яснювальну роботу серед батьків учнів ЗНЗ щодо важливості своєчасного проходження дітьми обов’язкових профілактичних оглядів у закладах охорони здоров’я.

Постійно

5.3. Забезпечити інформування батьків (опікунів) учнів про дату та місце проведення профілактичних медичних оглядів школярів та отримати зворотну інформацію від них у письмовій формі про згоду на проведення огляду та стан здоров’я дитини.

До початку проведення медогляду

5.4. Взяти під особистий контроль проходження дообстежень дітьми, які мають відхилення у стані здоров’я, у лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання та, у разі необхідності, в обласних спеціалізованих закладах охорони здоров’я.

Постійно

6. Слухали:

Василенко О.Ю., методиста із загальних питань Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки експертизи організованого початку 2017/2018 навчального року (виступ додається).

Ухвалили:

6. Керівникам ЗНЗ:

6.1. Усунути недоліки, виявлені під час здійснення вивчення.

До 01.11.2017 року

6.2. Забезпечити дотримання вимог Типової інструкції з діловодства при веденні шкільної документації.

Постійно

7. Слухали:

Одерій Г.В., методиста з дошкільної освіти Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про стан допризовної підготовки юнаків та шляхи підвищення якості допризовної підготовки молоді (виступ додається).

Ухвалили:

7. Керівникам ЗНЗ:

7.1.Вжити заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів;

Постійно

7.2. Встановити необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх суворого виконання;

Постійно

7.3. Особисто впевнитись, що для занять створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.

Постійно 8. Слухали:

Старікову Н.О., методиста з навчальних дисциплін Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (виступ додається).

Ухвалили:

8. Керівникам ЗНЗ:

8.1. Забезпечити подання до Шевченківського РМК матеріалів для участі в І етапі Конкурсу відповідно до переліку.

Заявки на участь - до 14 листопада 2017 року

Роботи, відгуки, рецензії - до 19 листопада 2017 року

8.2. Забезпечити участь учнів у І етапі Конкурсу відповідно до поданих заявок.

19 -26 листопада 2017 року

9. Слухали:

Старікову Н.О., методиста з навчальних дисциплін Шевченківського районного методичного кабінету, яка ознайомила присутніх з наказом Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації про проведення онлайн – тренінгів для учнів, що стали переможцями І етапу олімпіад (додається).

Ухвалили:

9. Керівникам ЗНЗ:

9.1.Забезпечити участь учнів, що стали переможцями шкільних етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, у онлайн – тренінгах згідно графіка, наданого КВНЗ „ Харківська академія неперервної освіти”.

З 23 жовтня по 12 листопада 2017 року

10. Слухали:

Тарасову О.Л., методиста з бібліотечних фондів Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про впровадження універсальної десяткової класифікації в практику роботи шкільних бібліотек (додається).

Ухвалили:

10. Керівникам ЗНЗ:

10.1. Інформацію прийняти до відома.

10.2. Створити сприятливі умови для впровадження універсальної десяткової класифікації в практику роботи шкільних бібліотек.

Протягом2017/2018 навчального року

11. Слухали:

Тарасову О.Л., методиста з бібліотечних фондів Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 394-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017 — 2018 роки» (додається).

Ухвалили:

11. Керівникам ЗНЗ:

11.1.Інформацію взяти до відома.

11.2. Сприяти створенню спеціальних робочих місць для доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем на базі бібліотек закладів освіти.

Протягом2017/2018 навчального року

12. Слухали:

Попову І.О., начальника служби у справах дітей та Журбу Л.В., начальника районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, яка повідомила про організацію спільної роботи закладів освіти та соціальних служб району.

Ухвалили:

12. Керівникам ЗНЗ:

12.1. Інформацію взяти до відома і забезпечити співпрацю.

Протягом2017/2018 навчального року

Голова Ю.А.Бобрусь

Секретар Н.О.Старікова

Кiлькiсть переглядiв: 710

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку