Протокол №6

наради директорів загальноосвітніх навчальних закладів

Шевченківського району

від 25.10.2016р.

Голова – С.В.Старіков

Секретар – Н.О.Старікова

Присутні – працівники відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, Шевченківського районного методичного кабінету, директори ЗНЗ

Відсутніх немає

Порядок денний:

1. Про організацію атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році.

Русакова Л.Є.

2.Про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у 2016/2017 навчальному році.

Бобрусь Ю.А.

3. Про умови реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти щодо підготовки дітей 5-го віку до школи.

Одерій Г.В.

4. Про підсумки працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 2015/2016 н. р .

Василенко О.Ю.

5. Про підсумки охоплення дітей шкільного віку різними формами навчання. Василенко О.Ю.

Різне:

6. Про підготовку до ЗНО 2017 року.

Пирог Т.А.

7. Про організацію позашкільної роботи в ЗНЗ. Старіков С.В.

8. Про проведення ІІ етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад з навчальних предметів.

Старікова Н.О.

9. Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу захисту учнівський науково-дослідних робіт МАН.

Старікова Н.О.

1. Слухали:

Русакову Л.Є., методиста Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про організацію атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році. (доповідь додається).

Ухвалили:

1.Керівникам ЗНЗ:

1.1 Забезпечити організоване проведення атестації педагогічних працівників протягом 2016/2017 н.р.

До 15.03.2017

1.2. Завідувачу Шевченківського дошкільного навчального закладу „Калинка” Ликовій О.А.:

- Забезпечити роботу атестаційної комісії І рівня Шевченківського дошкільного навчального закладу „Калинка” для вивчення та оцінювання педагогічної діяльності і визначення відповідності займаній посаді педагогічних працівників Борівського, Василенківського, Гетьманівського, Новомиколаївського, Великохутірського, Семенівського та Старовірівського, Петрівського, дошкільних закладів.

До 15.03.2017

1.3.Підготувати відповідні документи в установленому порядку та надати до атестаційної комісії ІІ рівня за 10 днів до її засідання.

1.4. Надіслати до атестаційної комісії ІІ рівня звітну документацію з атестації педпрацівників за встановленою формою.

До 30.04.2016

2.Слухали:

Бобрусь Ю.А., головного спеціаліста відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, яка повідомила про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у 2016/2017 навчальному році.

Ухвалили:

2.Керівникам ЗНЗ:

2.1. Взяти під особистий контроль проведення поглиблених медичних оглядів учнів.

Протягом року

2.2. Забезпечити роз’яснювальну роботу серед батьків учнів ЗНЗ щодо важливості своєчасного проходження дітьми обов’язкових профілактичних оглядів у закладах охорони здоров’я.

Постійно

2.3. Забезпечити інформування батьків (опікунів) учнів про дату та місце проведення профілактичних медичних оглядів школярів та отримати зворотну інформацію від них у письмовій формі про згоду на проведення огляду та стан здоров’я дитини.

До початку проведення медогляду

2.4. Взяти під особистий контроль проходження дообстежень дітьми, які мають відхилення у стані здоров’я, у лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання та, у разі необхідності, в обласних спеціалізованих закладах охорони здоров’я.

Постійно

3.Слухали:

Одерій Г.В., методиста Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про умови реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти щодо підготовки дітей 5-го віку до школи (доповідь додається).

Ухвалили:

3. Керівникам ЗНЗ:

3.1. Проводити заняття у підготовчих групах на базі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

До 01.05.2017

3.2 У навчальній діяльності використовувати дидактичні посібники та науково-методичну літературу, яка має гриф МОН України;

Постійно

3.3 Забезпечити постійну та якісну роботу консультативних центрів для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

Протягом навчального року

4.Слухали:

Василенко О.Ю., методиста Шевченківського районного методичного кабінету, яка доповіла про підсумки працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 2015/2016 н. р.(доповідь додається).

Ухвалили:

4. Керівникам ЗНЗ

4.1. Врахувати викладені недоліки та пропозиції під час організації обліку працевлаштування, продовження навчання випускників 9,11 - х класів 2017 року

Травень – жовтень 2017 р.

4.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з учнями 9-х класів та їх батьками щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти. Протягом 2016/2017 н. р.

4.3. Проводити профорієнтаційну роботу серед випускників та їх батьків.

Протягом 2016/2017 н. р.

4.4. Надати до Шевченківського РМК ( Василенко О.Ю.) підсумковий узагальнений

статистичний «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітнього навчального закладу» (форма № 1-ЗСО), оформлений у програмному комплексі «КУРС:ШКОЛА».

До 01.12.2016

4.5. Питання працевлаштування випускників тримати на контролі та у разі виявлення факту відрахування випускників з місця навчання проводити роботу по охопленню ПЗСО дитини.

Протягом року

5. Слухали:

Василенко О.Ю., методиста Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки охоплення дітей шкільного віку різними формами навчання. (виступ додається).

Ухвалили:

5. Керівникам ЗНЗ:

5.1. Тримати на контролі здобуття дітьми, які мешкають на території обслуговування закладу, повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми повної загальної середньої освіти;

Протягом 2016/2017 н. р.

5.2. Забезпечити збереження списків дітей і підлітків шкільного віку разом із довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в інших навчальних закладах.

Протягом 2016/2017 н. р.

5.3. Забезпечити ведення чіткого контролю за відвідуванням занять учнями. У кожному випадку відсутності учнів без поважних причин терміново з’ясовувати причини, про факт відсутності невідкладно інформувати батьків або осіб, які їх замінюють, вживати конкретних заходів щодо повернення їх до здобуття освіти.

Протягом 2016/2017 н. р.

5.4. Оперативно інформувати відділ освіти та службу у справах дітей та сім’ї про підлітків, які не навчаються, ухиляються від навчання.

Протягом 2016/2017 н. р.

6. Слухали:

Пирог Т.А., завідувача Шевченківським районним методичним кабінетом, яка повідомила про підготовку до ЗНО 2017 року ( виступ додається).

Ухвалили:

6. Керівникам ЗНЗ:

6.1.6.1. Актуалізувати потребу практичної та методичної допомоги вчителям – предметниками, які викладають в 11-х класах, щодо підготовки учнів до розв’язання тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів, винесених на ЗНО (семінари – тренінги, методичні студії для динамічних груп педагогів на базі РМК).

Протягом 2016/2017 н. р.

6.2. Забезпечити участь педагогів – тренерів у тренінгах на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Протягом 2016/2017 н. р.

6.3. Надати методичну допомогу вчительському загалу щодо питань переходу від моно - уроку до уроку на партнерських засадах.

Протягом 2016/2017 н. р.

6.4. Забезпечити 100% участь вчителів української мови, математики, історії України, англійської мови та географії в обласних тренінгових заняттях.

Жовтень 2016 року, березень 2017 року

6.5. Організувати проведення методичних заходів з питань підвищення мотивації педагогів та учнів щодо навчання протягом

Протягом 2016/2017 н. р.

7. Слухали:

Старікова С.В., начальника відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, який повідомив про організацію позашкільної роботи в ЗНЗ ( додається).

Ухвалили:

7. Керівникам ЗНЗ:

7.1. Забезпечити охоплення дітей позашкільною освітою, в тому числі і на безкоштовній основі

Протягом 2016/2017 н. р

8.Слухали:

Старікову Н.О., методиста Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про проведення ІІ етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році (виступ додається).

Ухвалили:

8. Керівникам ЗНЗ:

8.1. Забезпечити якісну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у районних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

Жовтень-грудень 2016 року

8.2.Директорам Шевченківської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради та Шевченківського ліцею Шевченківської районної ради (Приходько Н.В., Шмігельській Т.В.) надати приміщення для проведення олімпіад згідно з графіком.

Листопад-грудень 2016 року

8.3.Забезпечити участь у ІІ етапі олімпіад із навчальних предметів учнів, що стали переможцями І етапу олімпіад згідно з графіком.

Листопад – грудень 2016 року

8.4.Забезпечити явку вчителів в день проведення олімпіади та день, визначений для перевірки завдань згідно списку членів оргкомітетів та журі районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

Листопад-грудень 2016 року

9.Слухали:

Старікову Н.О., методиста Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу захисту учнівський науково-дослідних робіт учнів-членів МАН у 2016/2017 навчальному році ( виступ додається).

Ухвалили:

9. Керівникам ЗНЗ:

9.1. Забезпечити подання до Шевченківського РМК матеріалів для участі в І етапі конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт згідно переліку

заявки на участь -до 10 листопада 2016 року

роботи, відгуки, рецензії -до 29 листопада 2016 року

9.2. Забезпечити участь учнів у І етапі конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт згідно поданих заявок.

Голова С.В.Старіков

Секретар Н.О.Старікова

Кiлькiсть переглядiв: 737

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку