Протокол №10

наради директорів закладів загальної середньої освіти

Шевченківського району

від 27.11.2018року

Голова– Ю.А.Бобрусь

Секретар – Н.О.Старікова

Присутні – працівники відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, Шевченківського районного методичного кабінету, директори ЗЗСО

Відсутніх немає

Порядок денний:

1.Про результати проведення зонального туру Всеукраїнського конкурсу „ Учитель року-2019”.

Пирог Т.А.

2.Про стан організації навчання за індивідуальною формою у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році.

Доценко Т.М.

3. Аналіз якісно-кількісного складу педагогічних працівників.

Русакова Л.Є.

4.Про підсумки нещасних випадків під час освітнього процесу та в позаурочний час.

Онищенко О.М.

Різне:

5.Шляхи взаємодії закладів загальної середньої освіти з Інклюзивно-ресурсним центром.

Шавкун Н.М.

6.Нова українська школа в дії.

Василенко О.Ю..

7.Про оприлюднення персональних даних учасників освітнього процесу на вебсайтах закладів загальної середньої освіти.

Онищенко О.М.

8. Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти.

Бобрусь Ю.А.

9. Про організацію проведення ЗНО у 2019 році.

Пирог Т.А.

1. Слухали:

Пирог Т.А., завідувача Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про результати проведення зонального туру Всеукраїнського конкурсу „ Педагог року -2018” ( виступ додається).

Ухвалили:

1.Керівникам закладів ЗСО:

1.1. Інформацію взяти до відома та обговорити у педагогічних колективах.

До 05.12.2018

2.Слухали:

Доценко Т.М., методистаз психологічної служби Шевченківського районного методичного кабінету,яка повідомила про стан організації навчання за індивідуальною формою у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році(виступ додається).

Ухвалили:

2. Керівникам закладів ЗСО:

2.1.Дотримуватись вимог чинного законодавства з питань організації індивідуального навчання учнів.

Постійно

2.2. Створити необхідні умови для отримання якісної освіти учнями, які навчаються за індивідуальною формою навчання.

Протягом 2018/2019 н.р.

2.3. Забезпечити оптимальність підбору кадрового забезпечення щодо здійснення індивідуального навчання.

Постійно

4. Надавати необхідний пакет документів до відділу освіти Шевченківської районноїдержавної адміністрації для організації індивідуального навчання учнів, які цього потребують з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Протягом 2018/2019 н.р.

3.Слухали:

Русакову Л.Є., методиста з кадрових питань Шевченківського районного методичного кабінету, яка ознайомила з результатамианалізу якісно-кількісного складу педагогічних працівників (виступ додається).

Ухвалили:

3.Керівникам закладів ЗСО:

3.1. Забезпечувати освітні заклади педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки.

Щорічно

3.2. Приймати на роботу педагогічних працівників ЗНЗ відповідно до вимог закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» шляхом укладання трудового договору.

Постійно

3.3. Дотримуватись перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Постійно

3.4. Покращити профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл з метою направлення їх на навчання в педагогічні вузи.

Постійно

3.5. Проводити системну роботу щодо мотивації вчителів для здобуття відповідної освіти.

Постійно

4.Слухали:

Онищенко О.М., головного спеціаліста відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, яка повідомила пропідсумки нещасних випадків під час освітнього процесу та в позаурочний час(доповідь додається).

Ухвалили:

4. Керівникам закладів ЗСО:

4.1.Забезпечити систематичний контроль за виконанням «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», інших законодавчих та нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень, інструкцій управління освіти з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

Постійно

4.2.Вжити заходів щодо підвищення персональної відповідальності працівників закладів освіти за виконання своїх функціональних обов’язків, безумовного дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Постійно

4.3.Використовувати учнівські, педагогічні, батьківські збори для організації роботи з профілактики травматизму серед учасників освітнього процесу.

Постійно

4.4. Тримати на постійному контролі стан здоров’я дітей та не менше двох разів на рік розглядати це питання на педагогічних нарадах закладів освіти з визначенням реального стану та заходів щодо покращення в кожному конкретному випадку, з кожною дитиною.

Постійно

4.5.Переглянути питання контролю за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, виконанням заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, згідно Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу у закладах освіти, Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Ці питання повинні бути включені до річних планів на навчальний рік.

Терміново

4.6.Забезпечити організований відпочинок школярів під час перерв з дієвим чергуванням у травмонебезпечних місцях шкіл чергових учнів, педагогів, адміністрації.

Постійно

4.7.Перевірити укомплектованість медичних аптечок згідно нормативних вимог в майстернях, кабінетах фізики, хімії, спортивних залах.

Терміново

4.8.Тримати на особистому контролі рівень профілактичної роботи щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.

Постійно

5.Слухали:

Шавкун Н.М., директора Шевченківського інклюзивно-ресурсного центру, яка повідомила про шляхи взаємодії закладів загальної середньої освіти з Інклюзивно-ресурсним центром(виступ додається).

Ухвалили:

5. Керівникам закладів ЗСО:

5.1. Запровадити систему консультативно – роз’яснювальної роботи серед педагогічних працівників та батьківської громадськості щодо важливості своєчасного виявлення дітей з порушеннями розвитку і направлення їх на консультацію до ІРЦ.

Постійно

5.2.Залучати фахівців ІРЦ до участі у роботі команд психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами на етапі підготовки ІПР та на етапі моніторингу її виконання.

Постійно

5.3.Командам психолого – педагогічного супроводу дитини у ЗЗСО разі виникнення труднощів у реалізації ІПР звертатся до фахівців ІРЦ для отримання методичної допомоги.

Постійно

6.Слухали:

Василенко О.Ю., методиста з виховної роботи Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про реалізацію положень Нової української школи в закладах освіти району(виступ додається).

Ухвалили:

6. Керівникам закладів ЗСО:

6.1.Тримати на контролі впровадження нового Державного стандарту початкової освіти

Протягом 2018/2019 н.р.

6.2. Сприяти покращенню освітнього простору для учнів початкових класів

Протягом 2018/2019 н.р.

6.3. Проаналізувати роботу відповідного закладу освіти з питання впровадження Нової української школи.

До 01.12.2018

7. Слухали:

Онищенко О.М., головного спеціаліста відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, яка повідомила прооприлюднення персональних даних учасників освітнього процесу на вебсайтах закладів загальної середньої освіти(доповідь додається).

Ухвалили:

7. Керівникам закладів ЗСО:

7.1. Проаналізувати веб-сайти закладів освіти щодо розміщення на них персональних даних учасників освітнього процесу.

До 07.12.2018

3.2. Встановити правові підстави розміщення на веб-сайтах персональних даних учасників освітнього процесу.

Терміново

3.3. У разі відсутності правових підстав для розміщення персональних даних учасників освітнього процесу на веб-сайтах закладу освіти вжити заходів щодо їх видалення (знищення).

Терміново

3.4. Провести розяснювальну роботу із педагогічними працівниками та іншими учасниками освітнього процесу щодо обов’язковості дотримання вимог законодавства про захист персональних даних під час здійснення освітньої діяльності.

До 07.12.2018

8. Слухали:

Бобрусь Ю.А., начальника відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, яка повідомила про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти.

Ухвалили:

8. Керівникам закладів ЗСО:

8.1. Вивчити наказ МОН №676 від 25.06.2918 року «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»

До 07.12.2018

8.2. Призначити відповідальну особу за організацію діловодства та здійснення контролю за своєчасним розглядом та проходженням документів у закладі.

До 07.12.2018

8.3. Затвердити Інструкцію з діловодства

До 07.12.2018

8.4.Уточнити та затвердити номенклатуру справ

До 20.12.2018

9. Слухали:

Пирог Т.А., завідувача Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про організацію проведення ЗНО у 2019 році.

Ухвалили:

9. Керівникам закладів ЗСО:

9.1.Провести співбесіди з учнями щодо вибору предметів для тестування.

До 03.12.2018

9.2. Надати списки учнів 11 класу з переліком предметів, які вони обрали для складання ДПА.

До 10.12.2018

9.3. Провести контрольне тестування з української мови та літератури у межах підготовки до ЗНО – 2019.

27-28.11.2018

9.4. Перевірити наявність паспортів в учнів 11 класу.

До 10.12.2018

Голова Ю.А.Бобрусь

Секретар Н.О.Старікова

Кiлькiсть переглядiв: 482

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку