Протокол №1

наради директорів загальноосвітніх навчальних закладів

Шевченківського району

від 31.01.2017

Голова – С.В.Старіков

Секретар – Н.О.Старікова

Присутні – працівники відділу освіти Шевченківської РДА, Шевченківського РМК, директори ЗНЗ

Відсутніх немає.

Порядок денний:

1. Про результати експертизи щодо ведення класних журналів учнів 9-х класів, які є претендентами на отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Пирог Т.А.

2. Про аналіз виконання заходів щодо організації роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району з дітьми з особливими освітніми потребами. Пирог Т.А.

3. Про підсумки експертизи стану діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку різними формами загальної середньої освіти у 2016/2017 н.р. Василенко О.Ю.

4. Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів – членів МАН України у 2016/2017 н.р. Старікова Н.О.

Різне:

5. Про Указ Президента щодо оголошення 2017 року Роком Японії в Україні.

Пирог Т.А.

6. Про підсумки фронтального вивчення стану викладання предмету «Захист Вітчизни».

Одерій Г.В.

7. Про підсумки фронтального вивчення стану викладання природознавства.

Василенко О.Ю.

8. Про підсумки тематичного вивчення стану викладання предметів у початкових класах.

Одерій Г.В.

9. Про підсумки тематичного вивчення стану викладання музичного мистецтва.

Шавкун Н.М.

10. Про підсумки тематичного вивчення стану викладання інформатики.

Русакова Л.Є.

  1. Слухали:

Пирог Т.А., завідувача Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про результати експертизи щодо ведення класних журналів учнів 9-х класів, що є претендентами на отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою (виступ додається).

Ухвалили:

Керівникам ЗНЗ:

1.1. Довести інформацію до відома педагогічних колективів та обговорити виявлені недоліки з метою їх запобігання в подальшій практиці роботи.

До 10.02.2017

1.2. Проводити детальні інструктажі з вчителями – предметниками та класними керівниками щодо своєчасного та коректного здійснення необхідних записів у класних журналах.

На початку кожного навчального року

1.3. Не допускати граматичних помилок у будь – яких записах у класних журналах.

При заповненні сторінок класного журналу

1.4. Записувати зміст уроку по факту його проведення.

Протягом навчального року

1.5. Здійснювати об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів - претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою.

Протягом навчального року

1.6. Чітко дотримуватись вимог чинної Типової інструкції з діловодства та науково – методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів.

Постійно

  1. Слухали:

Пирог Т.А., завідувача Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про аналіз виконання заходів щодо організації роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району з дітьми з особливими освітніми потребами (виступ додається).

Ухвалили:

2. Керівникам ЗНЗ:

2.1.Забезпечити створення емоційного комфорту та умов для саморозвитку, самопізнання й самореалізації кожного учня з особливими освітніми потребами.

Протягом навчального року

2.2.Вивчити стан реалізації освітнього потенціалу учнів з особливими освітніми потребами. За отриманими результатами видати аналітичну довідку.

До 01.04.2017

2.3.Проаналізувати ефективність дії щоденників взаємозв’язку між вчителями та батьками дітей з особливими освітніми потребами.

До 15.04.2017

  1. Слухали:

Василенко О.Ю., методиста із загальних питань Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки експертизи стану діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку різними формами загальної середньої освіти у 2016/2017 н.р. ( виступ додається).

Ухвалили:

3. Керівникам ЗНЗ:

3.1. Усунути виявлені недоліки, що мали місце в ході експертизи загальноосвітніх навчальних закладів з питань охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку.

До 15.02.2017

3.2. Дотримуватись положень діючої Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку.

Постійно

3.3. При веденні шкільної ділової документації дотримуватись вимог чинної Інструкції з діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах.

Постійно

3.4. Забезпечити розгляд питання щодо обліку дітей шкільного віку та охоплення їх повною загальною середньою освітою на засіданнях відповідних педагогічних формувань і батьківських зборах.

Протягом навчального року

3.5. Директору Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Жадану В.М. усунути зазначені недоліки та надати на повторну експертизу Алфавітну книгу, Журнал обліку руху учнів, Книгу наказів з основної діяльності та Книгу реєстрації наказів з основної діяльності

До 20.02.2017

4. Слухали:

Старікову Н.О., методиста з навчальних дисциплін Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів – членів МАН України у 2016/2017 н.р. (виступ додається).

Ухвалили:

4. Керівникам ЗНЗ

4.1. Проаналізувати результати участі навчальних закладів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та підсумки І етапу конкурсу МАН.

До 01.03.2017

4.2.Обговорити підсумки на засіданнях шкільних методичних об’єднань.

До 01.06.2017

4.3.Розробити конкретні заходи щодо підвищення результативності часті учнів у інтелектуальних змаганнях.

До 01.07.2017

Різне :

5. Слухали:

Пирог Т.А., завідувача Шевченківським районним методичним кабінетом, яка повідомила про Указ Президента щодо оголошення 2017 року Роком Японії в Україні ( виступ додається).

Ухвалили:

5. Керівникам ЗНЗ:

5.1. Довести інформацію про зміст Указу Президента до відома педагогічних працівників, учнів та батьківської громадськості.

До 14.02.2017

5.2. Розробити організаційно - методичні заходи шкільного масштабу під егідою Року Японії в Україні (копії здати до РМК).

До 14.02.2017

6. Слухали:

Одерій Г.В., методиста з дошкільного виховання Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки фронтального вивчення стану викладання предмету «Захист Вітчизни».

Ухвалили:

6.1 Керівникам ЗНЗ: Опрацюватидовідку про результати фронтального вивчення стану викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району у 2016/2017 навчальному році та прийняти відповідні управлінські рішення.

Лютий 2017 року

6.2.Забезпечити належний контроль за реалізацією на уроках Захисту Вітчизни основних вимог до національно-патріотичного виховання учнів.

Постійно

7. Слухали:

Василенко О.Ю., методиста із загальних питань Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки фронтального вивчення стану викладання природознавства.

Ухвалили:

7. Керівникам ЗНЗ:

7.1. Довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів аналітичну довідку про підсумки фронтального вивчення стану викладання природознавства.

До 15.02. 2017

7.3. Взяти під контроль роботу вчителів природознавства з виконання рекомендацій, одержаних під час фронтального вивчення стану викладання природознавства.

ІІ семестр 2016/2017 н.р.

7.4. Відвідати уроки природознавства з метою контролю за усуненням виявлених недоліків під час фронтального вивчення стану викладання природознавства у ЗНЗ

Лютий – Березень 2017 р.

8. Слухали:

Одерій Г.В., методиста з дошкільного виховання Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки фронтального вивчення стану викладання предметів у початкових класах.

Ухвалили:

8. Керівникам ЗНЗ:

8.1. Опрацюватидовідку про результати тематичного вивчення стану викладання предметів у початкових класах в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району у 2016/2017 навчальному році та прийняти відповідні управлінські рішення.

Лютий 2017 року

8.2. Спрямувати роботу методичних об’єднань, динамічних груп вчителів початкових класів на вивчення та впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій шляхом залучення вчителів до різних форм підвищення кваліфікації, відвідування семінарів тощо.

Протягом ІІ семестру 2016/2017 н.р.

8.3. Використовувати в роботі шкільних методичних об’єднань інтерактивні форми роботи.

Протягом ІІ семестру 2016/2017 н.р.

8.4. На основі аналізу навчальних досягнень учнів з літературного читання, української мови, математики використовувати години індивідуального навчання з варіативної частини навчального плану для дітей з початковим рівнем навчання

Протягом ІІ семестру 2016/2017 н.р.

9. Слухали:

Шавкун Н.М., методиста з питань психології Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки фронтального вивчення стану викладання музичного мистецтва.

Ухвалили:

9. Керівникам ЗНЗ:

9.1. Опрацюватидовідку про результати тематичного вивчення стану викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району у 2016/2017 навчальному році та прийняти відповідні управлінські рішення.

Січень 2017 року

9.2. За відсутності спеціаліста з відповідною фаховою освітою призначити одного вчителя, який постійно буде викладати предмет в усіх класах.

В період тарифікації

9.3. Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів, які викладають музичне мистецтво, шляхом проходження спецкурсу при КВНЗ «ХАНО».

Протягом І півріччя 2017 р.

9.4. Забезпечити належний контроль за реалізацією на уроках музичного мистецтва основних вимог до музичної освіти учнів.

Постійно

10. Слухали:

Русакова Л.Є., методиста з кадрових питань Шевченківського районного методичного кабінету, яка повідомила про підсумки фронтального вивчення стану викладання інформатики.

Ухвалили:

10. Керівникам ЗНЗ:

10.1. Взяти до відома матеріали вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики.

10.2.Продовжити моніторинг знань учнів з предмету та заслуховувати його результати на педагогічних радах тощо.

10.3.Посилити роботу з обдарованими дітьми з інформатики, сприяти їх залученню до участі в МАН, проектної діяльності, конкурсах учнівської творчості.

10.4.Покращувати матеріально-технічну базу кабінетів інформатики.

Голова С.В.Старіков

Секретар Н.О.Старікова

Кiлькiсть переглядiв: 788

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку