Шевченківська районна державна адміністрація

Відділ освіти

НАКАЗ

смт Шевченкове

18.01.2016 №16

Про проведення експертизи стану організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 року за № 9/7330, листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1/9-413 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою», від 11.09.2007 № 532 щодо використання інструктивно-методичного листа «Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності. затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 року за № 383/15074, згідно плану роботи відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації на 2016 рік та з метою перевірки стану дотримання нормативних аспектів організації індивідуального навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити експертизу стану організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району

З 25.01.2016 по 05.02.2016

2. Затвердити:

2.1. Графік здійснення експертизи стану організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району (додаток 1).

2.2. Протокол здійснення експертизи стану організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району (додаток 2).

18.01.2016

3. Методисту з виховної роботи Шевченківського районного методичного кабінету Шевченківської районної державної адміністрації Василенко О.Ю.:

3.1. Здійснити експертизу стану організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району

З 25.01.2016 по 05.02.2016

3.2. Узагальнити результати експертизи стану організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району

До 20.02.2016

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1. Провести самоаналіз діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році

До 21.01.2016

4.2. Забезпечити необхідні умови для роботи методиста з виховної роботи Шевченківського районного методичного кабінету під час експертизи стану організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району

З 25.01.2016 по 05.02.2016

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти С.В. Старіков

З наказом від 18.01.2016 № 16 ознайомлені :

Василенко О.Ю. ___________________;
Костенко О.П. ___________________;
Приходько Н.В. ___________________;
Чернов В.А. ___________________;
Шишка І.В. ___________________.
Додаток 1
наказу освіти
Шевченківської районної
державної адміністрації
18.01.2016 № 16

Графік

здійснення експертизи стану організації навчання учнів

за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району

№ з/п Загальноосвітній навчальний заклад Дата Відповідальний
1 Аркадівська ЗОШ І-ІІ ступенів Шевченківської районної ради 25.01. 2016 Василенко О.Ю.
2 Шевченківська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради 27.01. 2016 Василенко О.Ю.
3 Сподобівська ЗОШ І-ІІ ступенів Шевченківської районної ради 29.01. 2016 Василенко О.Ю.
4 Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради 03.02 2016 Василенко О.Ю.
Додаток 2
наказу освіти
Шевченківської районної
державної адміністрації
18.01.2016 № 16

Протокол

здійснення експертизи стану організації навчання учнів

за індивідуальною формою у 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району

у _________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Дата ___________________________

№ з/п Зміст питань експертизи Критерії, що підлягають оцінюванню Ступень реалізації питань (n балів) Конкрети зація стану і зауваження
низький задовільний достатній оптимальний
0 1 2 3
1. Інформаційно-нормативне забезпечення управлінської діяльності керівників ЗНЗ щодо забезпечення гарантованого права дітей на отримання повної загальної середньої освіти через індивідуальну форму навчання 1.1. Наявність нормативних документів: - законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освітив щодо організації навчально-виховного процесу»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; - Положення про ІФН в ЗНЗ, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330 зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432; - листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1\9-413 «Щодо організації навчання учнів ЗНЗ за індивідуальною формою» та від 11.01.2005 № 1\9-3 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у ЗНЗ усіх типів та форм власності»; - критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 №371; - критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755; - листів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; - наказів, листів відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації; - Ознайомлення працівників школи з нормативними документами, що регулюють організацію індивідуального навчання;
2. Планування роботи ЗНЗ щодо організації одержання освіти за індивідуальною формою у річному плані закладу на навчальний рік. 2.1. Аналіз та задачі у вступній частині плану роботи.
2.2. Заходи щодо контрольно-аналітичної діяльності навчання.
2.3. Організація роботи з батьками учнів, які за станом здоров’я не можуть постійно відвідувати школу (збори, індивідуальні бесіди, запрошення лікарів, практичного психолога, тощо).
3. Підстави для організації індивідуального навчання 3.1. Копія клопотання директора ЗНЗ перед відділом освіти про дозвіл на організацію навчання учнів за індивідуальною формою (реєстрація у книзі вихідної документації).
3.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють з візою директора ЗНЗ «До наказу» (наявність, змістовність).
3.3. Додатки до заяви: (довідка центральної районної лікарні (ЦРЛ), витяг з протоколу ОПМПК, ксерокопія посвідчення інваліда дитинства і медичного висновку до нього).
3.4. Накази відділу освіти і ЗНЗ про організацію індивідуального навчання.
3.5. Індивідуальні навчальні плани: 3.5.1. Затверджені директором ЗНЗ для організації індивідуального навчання учнів за станом здоров’я.
3.5.2. Затверджені відділом освіти для організації індивідуального навчання учнів, якщо їх кількість у класі становить менше 5 осіб.
3.6. Список вчителів, які навчають учнів за індивідуальною формою.
4. Стан роботи по створенню банку даних на учнів з вадами здоров’я 4.1. Наявність бази даних.
5. Організація індивідуального навчання 5.1. Розклад, який погоджено письмово з батьками, або особами, які їх замінюють (в т.ч. погоджується місце навчання: на дому, в школі тощо).
5.2. Проведення занять згідно розкладу.
5.3. Під час хвороби вчителя або під час хвороби учня – організація заміни, або зміна розкладу (наказ по ЗНЗ) з метою виконання навчального плану і навчальних програм.
5.4. Щоденники учнів.
5.5. Забезпечення підручниками учнів, які навчаються за індивідуальною формою.
5.6. Стан виконання: - Навчального плану. - Навчальних програм.
6. Ділова шкільна документація, в якій відображена контрольно-аналітична діяльність керівників закладу за станом індивідуального навчання 6.1. Класні журнали - відповідність встановленому зразку, -нормативність оформлення та систематичність і якість контролю за їх веденням.
6.2. Протоколи педрад.
6.3. Книга наказів.
6.4. Книга нарад при директорові.
6.5. Протоколи батьківських зборів.
6.6. Протоколи методичних об’єднань.
6.7. Планування НВР: - Календарно-тематичні плани.
6.7.2. Відповідність їх діючим навчальним планам і програмам (вказати яким).
6.7.3. Поурочні плани.
Всього балів

Рівні роботи за протоколом:

Високий – 61-84; Достатній – 38 – 60; Середній – 16-37; Низький – 0 – 15.

Кількість балів ЗНЗ з цього напряму: ___________________

Загальний рівень діяльності ЗНЗ з цього напряму: ______________________

Рекомендації: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПІБ методиста РМК__________________________________________________

З протоколом ознайомлено ___________________________________________________

Кiлькiсть переглядiв: 688

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.