Станом на 01.10.2018р.

Інформація

про стан роботи з педагогічними кадрами

у закладах освіти Шевченківського району у 2018році

В загальноосвітніх школах Шевченківського району працює 221 педагогічних працівників.

З вищою освітою 179педпрацівника (81%)

З базовою вищою освітою 19педпрацівників (8%)

З неповною вищою освітою 20педпрацівників (9 %)

З середньою освітою(вчитель початкових класів, асистент вчителя, вихователі НВК)–4(2 %), але 2 з них навчаються заочно(вчитель початкових класів , асистент вчителя).

За кваліфікаційними категоріями:

Спеціалістів вищої категорії –49 (27 %)

Спеціалістів першої категорії – 85(48 %)

Спеціалістів другої категорії –26(15 %)

Спеціалістів –18(10%)

Педагогічне звання мають:

«Старший вчитель» -25(11%)

«Учитель-методист» -4 (2%).

Не за фахом працювало19вчителів (10 %)на рівні минулого року,три з них навчаються заочно.

Пенсіонерів працює 22 (%) чоловік( на 1 більше ніж в минулому).

В школах району у 2018/2019 році працює 19 сумісників.

У районі проводилася певна робота щодо кадрового забезпечення навчальних закладів.

Показник учителів із вищою освітою на початок 2018/2019 навчального року зменшивсяна 2% у порівнянні із попереднімроком.

Станом на 01.09.2018року молодих спеціалістів не прибуло.

Для роботи в закладах освіти залучені сумісники (біології, хімії, інформатики,географії, фізики, зарубіжної літератури, англійської мови, музики, Захисту Вітчизни).

Повністю укомплектовані педкадрами Шевченківський ліцей, Шевченківська ЗОШ №1 1-111 ст., Гетьманівський НВК, Новомиколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

3 педагогічних працівника звільнилося на пенсію (1фахівець: вчитель біології та хімії).

Проаналізувавши потребу в педагогічних кадрах на 2018/2019 навчальний рік забезпечення навчальних закладів на початок нового навчального року педагогічними кадрами та забезпечення викладання предметів планувалося тільки фахівцями, залучивши до цього фахівців із навчальних закладів району шляхом призначення їх на роботу за сумісництвом.

Але на сьогодні всі предмети викладаються.

Також декілька предметів викладають нефахівці шляхом розподілу попереднього тижневого навантаження між вчителями школи в таких закладах, а саме: філії Сподобівська гімназія Старовірівського ліцею, Безм’ятежненському НВК, Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Не вистачає фахівців географії , англійської мови , біології та хімії , фізики , інформатики та математики, зарубіжної літератури.

Додаткова потреба в педкадрах на 2019/2020навчальний рік складає 16 педагогічних працівників:

Заступник директора з навчально - виховної роботи0,5 ставки -1

Інформатика - 3

Географія - 1

Біологія, хімія –3

Фізика - 1

Музичне мистецтво -1

Англійська мова -2

Вихователь – 2

Фізична культура -1

Музичні керівники -1

Відповідно до Закону України „Про освіту”, „Загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад протягом 2017/2018 навчального року була проведена атестація педагогічних працівників Шевченківського району.

Порядок атестації відповідав Типовому положенню про атестацію педагогічних кадрів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 за №1255/18550 із змінами .

Відділом освіти Шевченківської РДА було видано наказ №291 від17.10. 2017 року “ Про атестацію педагогічних працівників, методистів та керівників закладів району у 2017/2018 навчальному році ”, своєчасно відповідні накази були видані і у навчальних закладах району. Наказами були затверджені склад атестаційних комісій, графіки проведення засідань. Представники профспілкових комітетів первинних організацій були делеговані до складу шкільних атестаційних комісій. До складу районної атестаційної комісії рішенням президії було делеговано Одерій Г.В., голову ради профспілки.

Відповідно до п. 2.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 12 навчальних закладах не створювались атестаційні комісії І рівня, а саме: ЗНЗ – 3,ДНЗ –7, РМК, ДЮСШ.

Всього про атестовано 58 педпрацівників, з них комісією ІІ рівня –25 осіб;

 • На відповідність займаній посаді – 4(1директор, 3 завідувача), з них за умови виконання певних заходів –2(2 завідувача);
 • Присвоєно кваліфікаційні категорії
 • спеціаліст вищої категорії - 3
 • спеціаліст І категорії - 7
 • спеціаліст ІІ категорії -6
 • одинадцятий тарифний розряд - 2
 • педагогічне звання «Старший учитель» – 2
 • педагогічне звання «Практичний психолог – методист» -1
 • Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії :
 • спеціаліст вищої категорії -9
 • спеціаліст І категорії -15
 • спеціаліст ІІ категорії -5

- дев’ятий тарифний розряд – 1

- одинадцятий тарифний розряд - 6

- звання „ Старший учитель „ – 7

- Учитель-методист-1

Позачергову атестацію проходило 2 педпрацівника.

Не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії -1 педагогічний працівник.

Порушень та апеляції не було.

Удосконалення педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогів району забезпечувався через організацію системи курсової перепідготовки та проведення різноманітних форм методичної роботи.

На виконання Законів України від.09.2017р. № «Про освіту» (зі змінами), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за №1255/18550 (зі змінами), плану – графіку підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників навчальних закладів області на ІІ півріччя 2017/2018 навчального року (січень-червень) та на І півріччя 2018/2019 навчального року (вересень - грудень) КВНЗ «ХАНО», підвищення кваліфікації педагогічних працівників району у ІІ півріччі 2017/2018 навчального року та у І півріччі 2018/2019 навчального року здійснювалося згідно з наказами відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації «Про затвердження плану-графіка на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Шевченківського району на ІІ півріччя 2017/2018 навчального року» та «Про затвердження плану-графіка на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Шевченківського району на І півріччя 2018/2019 навчального року».

Педагогам було запропоновано курси різних форм: очну, очно-дистанційну та очно-заочну, що сприяло зменшенню відриву педагогічних працівників від навчального процесу. Відповідно до замовлення навчально-виховних закладів впродовж ІІ півріччя 2017/2018 навчального року та І півріччя 2018/2019 навчального року відділом освіти узгоджувалися проекти наказів, враховувались побажання щодо форм проходження курсів у межах квот, категорій педагогів та відповідно до графіка курсів, їх форм.

Аналіз діяльності закладів освіти засвідчив, що всі керівники навчально-виховних закладів сприяють професійному зросту вчителів, забезпечують своєчасне проходження курсової перепідготовки педагогів з усіх предметів.

Разом з тим, аналіз виконання плану направлення на курси у ІІ півріччя 2017/2018 навчального року та І півріччя 2018/2019 навчального року свідчить, що по окремих фахах, категоріях курси підвищення кваліфікації пройшли більше/менше педагогів, ніж планувалося.

Ведеться облік проходження післядипломної освіти вчителів, наявні перспективні плани підвищення кваліфікації, вносяться корективи до них.

У 2018 навчального року курси та короткотривалі курси пройшли 214 педагогічних працівників

на курсах підвищення кваліфікації –49 педагогів:

- заступники директорів з НВР –1;

- учителі початкових класів – 12;

- географії –1;

- учителі історії, правознавство – 4;

- учителі історії - 2;

- англійської мови –5;

- учителі української мови та літератури - 3;

- учителі математики –1;

- учителі інформатики – 1;

- хімія – 1;

Крім того 165 педагогів були слухачами короткотривалих курсів спецкурсів за напрямками, а саме:

- Директорів ІРЦ -1;

- Заступники директорів новопризначені – 6;

- Вчитель – реабілітолог ІРЦ -1;

- Вчитель –дефектолог ІРЦ -1;

- Практичний психолог ІРЦ -1;

- Фізика – 1;

- Основи здоров’я - 7;

- Трудове навчання (обслуговуюча праця) - 3;

- Правознавство-1;

- Російська (зарубіжна) мова та література - 3;

- Учителі музичного мистецтва та художньої культури - 1;

- Економіка – 1;

- Образотворче мистецтво -1;

- Фізична культура – 1;

- Педагоги – організатори - 1;

- Захист Вітчизни -1;

- Вихователі ДНЗ, музичні керівники -9.

- Географія– 1;

- Англійська мова - 1;

- Природознавство – 2;

- Методисти РМК -1;

- Асистент вчителя – 4;

- Громадянська освіта -9;

- Вихователі ГПД-1;

- Мистецтво -1;

- Харківщинознавство – 1;

- Інформатика -1;

- Образотворче мистецтво -2;

- Онлайн: «Організація інклюзивної освіти» (директори, заступники) -18;

- Підготовка до роботи в НУШ (директори , заступники) -12;

- Підготовка до роботи в НУШ (вчителі англійської мови)-14;

- Підготовка до роботи в НУШ (вчителі початкових класів -1 кл.) -16;

- Підготовка до роботи в НУШ (вчителі початкових класів -2-3 кл.) – 33;

- Підготовка до роботи в НУШ (вчителі початкових класів -4 кл.) – 12;

- Супервізори -2;

- Підготовка до роботи в НУШ (директори) -12.

У міжкурсовий період педагоги району удосконалювали свою фахову майстерність шляхом участі у різних формах роботи в рамках РМО, семінарах – практикумах, школах ефективного педагогічного досвіду, брали участь в ряді заходів організованих КВНЗ „ХАНО”.

У відділі освіти працює 3 держслужбовця, в тому числі: начальник відділу освіти –1, 2 головних спеціаліста( один з них виконував обов’язки начальника відділу освіти). Всі держслужбовці мають вищу освіту. Прийняття на державну службу здійснюється шляхом конкурсного відбору. Один із держслужбовців прийнятий на роботу наказом відділу освіти за конкурсом. На всіх держслужбовців сформовано особові справи згідно з методичними рекомендаціями райдержадміністрації В наявності всі документи та матеріали. Особові (форми НП - 2 ДС) заповнені на всіх держслужбовців. Всі держслужбовці в поточному і минулому роках подали декларацію про доходи.

На кожного держслужбовця у відділі освіти розроблені посадові інструкції. Згідно до Положення про ранги державних службовців своєчасно присвоюється ранги державних службовців. Особові справи на державних службовців ведуться охайно.Трудові книжки знаходяться в райдержадміністрації.

Курсову перепідготовку у 2018 році держслужбовці не проходили.

Начальник відділу освіти Ю.А.Бобрусь

Русакова, 51659

Кiлькiсть переглядiв: 324

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.