Практичне заняття „Організація роботи із запобігання

домашнього насильства у закладі освіти”

«Кожна сім я – частина держави», - сказав Аристотель.Та насильство в сім’ї набуло таких масштабів і глибин, що вони вже занадто загрожують безпеці особи, суспільства та держави загалом.Насильство батьків стосовно власних дітей не така вже й рідкість.Найбільше страждають від домашнього насильства діти у віці до 10 років. Часто плутаючи методи виховання із звичайним насильством, батьки намагаються бути «розпорядниками» життя власної дитини.

З метою обговорення питання стрімкого поширення у суспільстві такого явища як домашнє насильство, жертвами якого здебільшого стають діти, узагальнити інформацію щодо питань домашнього насилля; допомогти усвідомити роль педагога у попередженні насильства, спрямованого на дітей; з метою обміну досвідом у вирішенні питань, пов’язаних із виявленням фактів насильства в сім’ї16 квітня 2019 року проведено практичне заняття „Організація роботи із запобігання домашнього насильства у закладі освіти”. До участі у заході були запрошені директори закладів загальної середньої освіти та завідуючі закладами дошкільної освіти Шевченківського району.

Незважаючи на велику кількість нормативних документів, призначених регулювати правовідносини між батьками та дітьми, дуже часто виникають ситуації, при яких порушуються права дітей.Аби вчасно запобігти проявам насильства у сім’ї, педагогам потрібно володіти інформацією з даного питання, яка допомагатиме працювати на випередження.

Під час практичного заняття учасники працювали над визначенням понять „домашнє насильство”, „фізичне насильство”, „психологічне насильство”, „сексуальне насильство”, „економічне насильство”, вчилися за певними діями батьків розрізняти види насильства. Створюючи портрет дитини, яка потерпає від насильства і портрет людини, яка чинить насильство, вони демонстрували свої вміння розпізнавати ознаки, які вказують на факти домашнього насилля. Обговорення запропонованих ситуацій сприяло визначенню учасниками певного порядку дій закладу освіти у разі факту застосування насилля по відношенню до дитини в сім’ї. Прекрасною можливістю обміну досвідом була презентація домашнього завдання – це підготовка лепбуків за темою: „Організація роботи із запобігання домашнього насильства у закладі освіти”, яка допомогла директорам ЗЗСО та завідувачам ЗДО представити напрацювання свого педагогічного колективу з організації відповідної роботи у їхніх закладах.


Семінар „Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у колектив однолітків”

Світ дітей з особливими освітніми потребами – особливий та розмаїтий. Вони вчаться жити повноцінним життям, тому завдання педагогів та батьків – допомогти їм у цьому.

Саме для розкриття питання щодо виховання учнів з порушення психофізичного розвитку у колективі однолітків, створення ситуації психологічного комфорту, формування мотивації досягнень, розвитку моральних уявлень та пізнавальних інтересів 2 квітня 2019 року для класних керівників інклюзивних класів проведено семінар за темою: „Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у колектив однолітків”. Модератор заходу – методист з психологічної служби РМК Доценко Т.М.

Мета цього семінару: пояснити педагогам аспекти виховання дитини з порушеннями психофізичного розвитку у колективі, роль своєчасної інтеграції таких дітей у соціальне середовище, необхідність створення умов для їх особистісного розвитку, творчої самореалізації та можливості бути корисною оточуючим.

Ознайомившись із психолого-педагогічними аспектами інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в учнівський колектив, перейшли до практичного блоку семінару, де учасникам було запропоновано вправи для сприяння успішній адаптації таких учнів, а саме: мозковий штурм „Взаємодія дитини з особливими освітніми потребами з класом”, вправи „Ресурси дитини з порушеннями розвитку” та „Моя позиція”, групова робота „Вирішення ситуацій”.

У ході методичного заходу особливу увагу було звернено на розкриття прихованих можливостей „особливої” дитини, її ресурсів /захоплення, вміння, мрії тощо/, опора на які полегшує та забезпечує успішність процесу налагодження міжособистісних стосунків, усунення ніяковості, розвитку соціальних та комунікативних вмінь та навичок дитини з особливими освітніми потребами. А створення сприятливої атмосфери у класі допоможе дитині з порушеннями психофізичного розвитку почуватися вільно у класі, досягати самостійності, настільки це можливо, набувати певних навичок соціальної поведінки. Адже дитячий колектив для „особливої” дитини є найпотужнішим ресурсом для розвитку.

Обговорюючи інструменти сприяння інклюзії, зупинилися на використанні такої методики групової роботи як „Коло друзів” або „Коло підтримки”. Метою методики є залучення до учнівського колективу ізольованих учнів, зокрема і для інтеграції в учнівський колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Досвід застосування цієї технології представила вчитель початкових класів Шевченківської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Пікалова С.Ф. Вона зазначила, що застосування методики у роботі з „фокусною” дитиною сприяло зміні його поведінки, появі друзів серед однокласників, розкриттю власних можливостей.

Корисним для учасників семінару був обмін досвідом із спільного виховання звичайних учнів та з порушеннями психофізичного розвитку. Для педагога важливо не тільки розуміти особистісні особливості такої дитини, а ще й уміти з нею працювати.


Інструктивно-методична нарада працівників соціально-психологічної служби

20 березня 2019 року проведено інструктивно-методичну нараду працівників психологічної служби закладів загальної середньої освіти. Метою заходу є винесення на обговорення питання профілактичної роботи з попередження саморуйнівної поведінки серед учнів, організації та проведення Тижня психології та Дня здоров’я у закладах освіти.

На початку зустрічі зосередилися на виділенні основних завдань, напрямів та форм роботи психологічної служби щодо попередження суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі.

При обговоренні наступного питання практичні психологи і соціальний педагог підтримали пропозицію залучитися до проведення Дня здоров’я у закладі освіти з метою привернення уваги учнівської молоді до проблем здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками, формування відповідальності за власне здоров’я, розвитку інтересу до занять спортом, пропаганди здорового способу життя.

Фахівці психологічної служби такожінформували про початок підготовкидо організації Тижня психології: підбирається тематика та цікаві види діяльності, розробляються заходи із залученням учнів 1-11-х класів, класних керівників, педагогів, батьків.


Засідання Школи професійної майстерності працівників соціально-психологічної служби

У рамках проведення Школи професійної майстерності працівників психологічної служби 20лютого 2019 року проведено ІV засідання. Метою заходу є обмін досвідом роботи фахівців психологічної служби у реалізації одного з актуальних напрямків діяльності у поточному році. На цьому засіданні практичний психолог Шевченківського ЗДО „Калинка” Лабуз Лілія Анатоліївна поділилася з колегами своїм досвідом роботи з теми: „Формування основних компонентів готовності дітей до навчання у школі через розвиток психічних процесів”.

У своєму виступі Лілія Анатоліївна визначила пріоритетнимизавданнями для реалізації актуального напрямку діяльності наступні: формування та розвиток психічних процесів дітей старшого дошкільного віку; навчання ефективним способам взаємодії з однолітками та дорослими; відстеження динаміки готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Вона відмічає найбільш позитивним використання у роботі з дошкільнятами завдань зі складанням пазлів та за допомогою конструктора, завдяки яким діти граючись навчаються. Практичний психолог проаналізувала матеріали моніторингів щодо готовності дітей старшого шкільного віку до навчання у школі, відмічаючи позитивну динаміку розвитку психічних процесів дошкільнят.

У роботі з педагогами обов’язковим є висвітлення на педагогічних радах результатів проведених досліджень на виявлення готовності дітей старшого шкільного віку до навчання в школі, надання консультацій. Як правило, вони залучаються до тренінгів, семінарів-практикумів, інтелектуальних вікторин з відповідною тематикою, а саме: „Готуємо дітей до школи разом”, „Розвиток дрібної моторики руки як необхідної складової готовності дітей до навчання в школі”, „Розвиток мислення”.

Лілія Анатоліївна звертала увагу на те, що у роботі з батьками ефективним є проведення семінарів-практикумів для оволодіння цієї категорії учасників освітнього процесу певними знаннями, вміннями та навичками з розвитку психічних процесів власних дітей. Тематика семінарів-практикумів є такою: „Партнерська взаємодія батьків з дітьми в процесі підготовки до школи”, „Готуємо дітей до навчання в школі разом”, „До школи один крок”. Відмічала також наявність проблем, які виникають у роботі під час реалізації даного напрямку, окресливши шляхи вдосконалення своєї діяльності для досягнення кращих результатів у підготовці дошкільнят до школи.


Засідання Школи професійної майстерності працівників соціально-психологічної служби

У рамках проведення Школи професійної майстерності працівників психологічної служби 23січня 2019 року проведено ІІІ засідання. Метою заходу є обмін досвідом роботи фахівців психологічної служби у реалізації одного з актуальних напрямків діяльності у поточному році. На цьому засіданні практичний психолог Шевченківського ліцею Шевченківської районної ради Обушко Ірина Іванівна поділилася з колегами своїм досвідом роботи з теми: „Сприяння збереженню психічного здоров’я особистості шляхом психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу”. Свої напрацювання з актуального напрямку діяльності Ірина Іванівна представила у вигляді презентаційного матеріалу. У своєму виступі практичний психолог торкнулася висвітленню основних аспектів психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які здійснюються шляхом участі учнів 1-х класів у психогімнастичних іграх; дослідженні адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників; проведенні корекційно-розвивальних занять для учнів 1-х та 5-х класів; охопленні просвітницькою та профілактичною роботою всіх учнівських колективів; просвіті педагогів та батьків з питань збереження психічного здоров’я особистості; наданні консультацій вчителям, батькам та учням. Ірина Іванівна поділилася досвідом проведення Всеукраїнської акції „Молодь за здоровий спосіб життя!” (у 2018 році перемога на районному рівні у номінації „Презентації”), шкільних акцій „Ми за здоровий спосіб життя! Ми любимо життя!”, „Нам не байдуже!”, інформаційної кампанії з питань пропаганди та збурення психічного здоров’я дітей та учнівської молоді. Розповіла про цікаву практику залучення активної учнівської молоді до проведення просвітницьких заходів серед однолітків.Після ознайомлення з запропонованим актуальним напрямом діяльності колеги, практичні психологи обговорювали можливість використання деяких представлених методів і форм роботи з учнями, педагогами, батьками.


Інструктивно-методична нарада „Організація інклюзивного навчання у закладах освіти: нагальні питання”

18 січня 2019 року проведено інструктивно-методичну нараду „Організація інклюзивного навчання у закладах освіти: нагальні питання” для педагогічних працівників, які здійснюють супровід інклюзивної освіти. Під час наради розглянули роль надання комплексної допомоги учням з ООП та їх батькам шляхом злагодженої роботи команди психолого-педагогічного супроводу та взаємодії закладів освіти з інклюзивно-ресурсним центром, обговорили актуальні питання щодо організації інклюзивного навчання, торкнулися питання реалізації обласного освітнього проекту „Розвиток інклюзивної освіти у Харківській області”.


Семінар „Інклюзивна освіта в дії”

14 грудня 2018 року на базі Шевченківської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів відбувся семінар „Інклюзивна освіта в дії” для вчителів, які здійснюють навчання учнів з особливими освітніми потребами. Семінар був побудований таким чином, щоб педагоги спершу мали можливість ознайомитися з теоретичним матеріалом щодо стану впровадження інклюзивної освіти у практику, особливостей роботи з учнями з різними порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. Звичайно, не оминули і обговорення проблем впровадження інклюзивної освіти. Вирішення проблемних питань проходило під час обміну досвідом з тими, хто вже має певні рішення у організації роботи в класах, де навчаються діти з ООП. Найбільше вчителів інклюзивних класів турбують питання щодо оформлення документації, планування, особливості організації роботи у класах, де навчається 2-3 особи з ООП з різними порушеннями психофізичного розвитку. Виникають складності при розробці індивідуальної програми розвитку, при залученні дитини до позакласної роботи, необхідність залучення до співпраці батьків, які перекладають повноваження на вчителів.

У ході практичної частини семінару, педагоги залучалися до інтерактивних форм роботи з метою визначення шляхів ефективної співпраці вчителя та асистента вчителя для здійснення освітнього процесу у інклюзивному класі.

Обміном приємними враженнями та отриманням відповідей на окремі запитання і завершився семінар.


Засідання Школи професійної майстерності працівників соціально-психологічної служби

У рамках проведення Школи професійної майстерності працівників психологічної служби 12 грудня 2018 року проведено ІІ засідання. Метою заходу є обмін досвідом роботи фахівців психологічної служби у реалізації одного з актуальних напрямків діяльності у поточному році. На цьому засіданні соціальний педагог Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Квятковська Олена Сергіївна поділилася з колегами своїм досвідом роботи з теми: „Профілактика правопорушень серед учнівської молоді, забезпечення ефективного цілеспрямованого виховання педагогічно-занедбаних підлітків”. Після ознайомлення з запропонованим актуальним напрямом діяльності, практичні психологи обговорювали проблемні ситуації, які виникають у роботі з цього напрямку, можливість використання деяких представлених методів і форм роботи з учнями, педагогами, батьками.

Кiлькiсть переглядiв: 604

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Версія для друку