УКРАЇНА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

63601, cелище Шевченкове , вул. Леніна, 30, тел. 5-17-78, факс 5-17-78

shevch_rono2012@ukr.net

17.10.2017 № 1021

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Станом на 01.10.2017 р.

Інформація

про стан робота з педагогічними кадрами

у закладах освіти Шевченківського району у 2017 році

В загальноосвітніх школах Шевченківського району працює 208 педагогічних працівників.

З вищою освітою 173 педпрацівника (83 %)

З базовою вищою освітою 12 педпрацівників (6%)

З неповною вищою освітою 21 педпрацівників (10%)

З середньою освітою(педагоги – організатори, вихователь НВК) - 3(1%), але 1 з них

навчається заочно.

За кваліфікаційними категоріями :

Спеціалістів вищої категорії –48 (28%)

Спеціалістів першої категорії – 78(45%)

Спеціалістів другої категорії –27 (16%)

Спеціалістів –20(10%)

Педагогічне звання мають:

«Старший вчитель» -31(10%)

«Учитель-методист» -3 (2%).

Не за фахом працювало 15 вчителів (7%) на рівні минулого року, жоден з них не навчається заочно.

Пенсіонерів працює 21 (10%) чоловік( на 4 більше ніж в минулому).

В школах району у 2017/2018 році працює 24 сумісників.

У районі проводилася певна робота щодо кадрового забезпечення навчальних закладів.

Показник учителів із вищою освітою на початок 2017/2018 навчального року збільшився на 1% у порівнянні із попереднім роком.

Станом на 01.09.2017 року прибуло 1 молодий спеціаліст.

Для роботи в закладах освіти залучені сумісники (біології, хімії, інформатики, географії, фізики, зарубіжної літератури, англійської мови, музики, Захисту Вітчизни).

Повністю укомплектовані педкадрами Шевченківський ліцей, Шевченківська ЗОШ №1 1-111 ст., Гетьманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

3 педагогічних працівника звільнилося на пенсію ( 3 фахівця: початкових класів,фізичного виховання, вихователь - методист).

Проаналізувавши потребу в педагогічних кадрах на 2017/2018 навчальний рік забезпечення навчальних закладів на початок нового навчального року педагогічними кадрами та забезпечення викладання предметів планувалося тільки фахівцями, залучивши до цього не тільки випускників навчальних закладів 2017 року але за потребою заповнювалися вакансії фахівцями із навчальних закладів району шляхом призначення їх на роботу за сумісництвом.

Але на сьогодні всі предмети викладаються.

Також декілька предметів викладають нефахівці шляхом розподілу попереднього тижневого навантаження між вчителями школи в таких закладах, а саме: Сподобівської, Безм’ятежненської ЗОШ.

Не вистачає фахівців географії , англійської мови , біології та хімії , фізики , інформатики та математики, зарубіжної літератури.

Додаткова потреба в педкадрах на 2018/2019 навчальний рік складає 21 педагогічних працівників:

Заступник директора з навчально - виховної роботи 0,5 ставки -1

Інформатика - 4

Зарубіжна література та російська мова – 1

Географія - 2

Історія - 1

Біологія , хімія –2

Фізика - 3

Музичне мистецтво -1

Англійська мова -2

Вихователь – 2

Захист Вітчизни -1

Музичні керівники -1

Відповідно до Закону України „Про освіту”, „Загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад протягом 2016/2017 навчального року була проведена атестація педагогічних працівників Шевченківського району.

Порядок атестації відповідав Типовому положенню про атестацію педагогічних кадрів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 за №1255/18550 із змінами .

Відділом освіти Шевченківської РДА було видано наказ “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році”, своєчасно відповідні накази були видані і у навчальних закладах району. Наказами були затверджені склад атестаційних комісій, графіки проведення засідань. Представники профспілкових комітетів первинних організацій були делеговані до складу шкільних атестаційних комісій. До складу районної атестаційної комісії рішенням президії було делеговано Одерій Г.В. – голову ради профспілки

Відповідно до п. 2.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників у13 навчальних закладах не створювались атестаційні комісії І рівня, а саме: ЗНЗ – 3, ДНЗ – 8, РМК, ДЮСШ.

Всього про атестовано 59 педпрацівників, з них комісією ІІ рівня – 39 осіб;

- На відповідність займаній посаді – 14, з них за умови виконання певних заходів – 4 (1 директор, 3 завідувача);

- Присвоєно кваліфікаційні категорії

- спеціаліст вищої категорії -4

- спеціаліст І категорії -5

- спеціаліст ІІ категорії - 5

- Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії :

- спеціаліст вищої категорії -9

- спеціаліст І категорії-9

- спеціаліст ІІ категорії-3

- спеціаліст - 1

- дев’ятий тарифний розряд - 5

- десятий тарифний розряд – 1

- одинадцятий тарифний розряд - 2

- звання „Старший учитель „ – 3

Позачергову атестацію проходило 2 педпрацівника.

Випадок перенесення термінів атестації – 1, у зв’язку із хворобою.

Не присвоєно 11 тарифний розряд - 1 (не відповідність кваліфікаційним вимогам).

Порушень та апеляції не було.

Удосконалення педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогів району забезпечувався через організацію системи курсової перепідготовки та проведення різноманітних форм методичної роботи.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників району у ІІ півріччі 2016/2017 навчального року здійснювалося згідно з наказом відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації «Про затвердження плану-графіка на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Шевченківського району на ІІ півріччя 2016/2017 навчального року».

Педагогічні працівники , що працюють за фахом, своєчасно проходили курси підвищення кваліфікації згідно перспективного графіка .

У ІІ півріччі 2016/2017 навчального року курси та спецкурси пройшли 70 педагогічних працівників.

Таким чином підвищили кваліфікацію на курсах пройшли 52 педагогічних працівника:

• Директори –1;

• Заступники директорів -2;

• Початкові класи–13;

• Історія –1;

• Історії, правознавство –2;

• Вихователі ДНЗ–5,

• Українська мова та література – 2;

• Фізика , астрономія -2;

• Фізика, математика -2;

• Інформатика – 3;

• Трудове навчання – 1;

• Біології, хімії – 1;

• Фізкультури -2;

• Захисту Вітчизни-1;

• Образотворче мистецтво - 1

• Педагоги – організатори -3;

• Методисти РМК – 1;

• Керівники гуртків – 2;

• Вихователі ДНЗ -5;

• Культорганізатори ПЗ -1;

• Соціальні педагоги -1.

Крім того 18 педагогів були слухачами спецкурсів за напрямками, а саме:

• Заступники директорів з НВР – 4;

• Заступники директорів з ВР – 1;

• Основи здоров’я - 1;

• Зарубіжна література та російська мова -1;

• Інформатика-3;

• Образотворче мистецтво, художня культура -1;

• Природознавство - 4;

• Захист Вітчизни-2;

• Економіка -1;

• Методист РМК -1.

В між курсовий період педагоги району удосконалювали свою фахову майстерність шляхом участі у різних формах роботи в рамках РМО , семінарах – практикумах , школах ефективного педагогічного досвіду , брали участь в ряді заходів організованих КВНЗ „ХАНО”.

У відділі освіти працює 2 держслужбовця, в тому числі: начальник відділу освіти – вакансія, головний спеціаліст – 2( один з них виконував обов’язки начальника відділу освіти). Всі держслужбовці мають вищу освіту. Прийняття на державну службу здійснюється шляхом конкурсного відбору. На всіх держслужбовців сформовано особові справи згідно з методичними рекомендаціями райдержадміністрації В наявності всі документи та матеріали. Особові ( форми НП - 2 ДС ) заповнені на всіх держслужбовців. Всі держслужбовці в поточному і минулому роках подали декларацію про доходи .

На кожного держслужбовця у відділі освіти розроблені посадові інструкції. Згідно до Положення про ранги державних службовців своєчасно присвоюється ранги державних службовців. Особові справи на державних службовців ведуться охайно.Трудові книжки знаходяться в райдержадміністрації.

Курсову перепідготовку у 2017 році пройшов 1 держ службовець .

Начальник відділу освіти Ю.А.Бобрусь

Русакова , 51659

Кiлькiсть переглядiв: 306

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.