Інформація

про стан робота з педагогічними кадрами

у закладах освіти Шевченківського району у 2016 році

В загальноосвітніх школах Шевченківського району працює 207 педагогічних працівників.

З вищою освітою 169 педпрацівника (82%)

З базовою вищою освітою 17педпрацівників (8%)

З неповною вищою освітою 19 педпрацівників (9%)

З середньою освітою(педагоги – організатори) - 2 (1%) , але 1 з них

навчається заочно.

За кваліфікаційними категоріями :

Спеціалістів вищої категорії – 49 (29%)

Спеціалістів першої категорії – 75(44%)

Спеціалістів другої категорії –23 (14%)

Спеціалістів –22(13%)

Педагогічне звання мають:

«Старший вчитель» - 24(12%)

«Учитель-методист» -3 (2%).

Не за фахом працювало 15 вчителів (7%) на 9 менше ніж в минулому році , жоден з них не навчається заочно.

Пенсіонерів працює 17 (17%) чоловік( на 2 менше ніж в минулому).

В школах району у 2016/2017 році працює 18 сумісників.

У районі проводилася певна робота щодо кадрового забезпечення навчальних закладів.

Показник учителів із вищою освітою на початок 2016/2017 навчального року зменшився на 1% у порівнянні із попереднім роком.

Станом на 01.09.2016 року прибуло 4 молодих спеціаліста.

Для роботи в закладах освіти залучені сумісники (біології, хімії, інформатики, географії, фізики, зарубіжної літератури, української мови та літератури, англійської мови, музики, Захисту Вітчизни).

Повністю укомплектовані педкадрами Шевченківський ліцей, Шевченківська ЗОШ №1 1-111 ст., Гетьманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

7 педагогічних працівників звільнилося на пенсію ( фахівців: математики, початкових класів, англійської мови,Захисту Вітчизни, учитель-логопед) .

Проаналізувавши потребу в педагогічних кадрах на 2016/2017 навчальний рік забезпечення навчальних закладів на початок нового навчального року педагогічними кадрами та забезпечення викладання предметів планувалося тільки фахівцями, залучивши до цього не тільки випускників навчальних закладів 2016року але за потребою заповнювалися вакансії фахівцями із навчальних закладів району шляхом призначення їх на роботу за сумісництвом.

Але на сьогодні всі предмети викладаються .

Відсутній вчитель - логопед в Шевченківської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів.

Також декілька предметів викладають нефахівці шляхом розподілу попереднього тижневого навантаження між вчителями школи в таких закладах, а саме: Сподобівської, Безм’ятежненської ЗОШ.

Не вистачає фахівців географії , англійської мови , біології та хімії , фізики , інформатики та математики, зарубіжної літератури

Додаткова потреба в педкадрах на 2017/2018 навчальний рік складає 14 педагогічних працівників :

Англійська мова – 1

Інформатика- 1

Зарубіжна література та російська мова – 1

Географія - 1

Історія - 1

Біологія , хімія, природознавство – 1

Фізика , астрономія –1

Фізика - 3

Музичне мистецтво -1

Початкові класи - 1

тренер – викладач з волейболу – 1

учитель – логопед – 0,5 ставки

Відповідно до Закону України „Про освіту”, „Загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад протягом 2015– 2016 навчального року була проведена атестація педагогічних працівників Шевченківського району.

Порядок атестації відповідав Типовому положенню про атестацію педагогічних кадрів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 за №1255/18550 із змінами .

Відділом освіти Шевченківської РДА було видано наказ “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2015 – 2016 навчальному році ”, своєчасно відповідні накази були видані і у навчальних закладах району. Наказами були затверджені склад атестаційних комісій, графіки проведення засідань. Представники профспілкових комітетів первинних організацій були делеговані до складу шкільних атестаційних комісій. До складу районної атестаційної комісії рішенням президії було делеговано Одерій Г.В. – голову ради профспілки

На нараді керівників навчальних закладів району методистом РМК, який відповідає за проведення атестації педагогічних працівників, було висвітлено питання “Про особливості проведення у 2015 – 2016 навчальному році атестації педагогічних працівників”. Було звернено увагу керівників на законодавчу , правову , нормативну документацію з питань атестації. Керівники отримали роздруковані рекомендації про порядок проведення атестації, вимоги щодо оформлення та зберігання атестаційної документації, перелік питань для самоконтролю доведені та роз’яснені із зміни .

Атестація педагогічних працівників, як і передбачає положення про атестацію, здійснюється 1 раз на 5 років згідно з перспективним графіком атестації педагогічних працівників, атестації обов’язково передують курси підвищення кваліфікації. Це питання перебувало під особливим контролем як шкільних, так і районної атестаційних комісій, профкомів. З графіком проведення атестації у 2015– 2016 навчальному році працівники навчальних закладів були ознайомлені під підпис. Згідно з встановленими термінами працівниками були подані заяви про атестацію у поточному році.

Атестаційні комісії І та ІІ рівнів діяли згідно планів роботи, які передбачали відвідування навчально – виховних заходів з метою вивчення і оцінювання системи і досвіду роботи вчителів, що атестуються. Членами атестаційної комісії ІІ рівня згідно графіка були відвідані уроки у всіх вчителів, які атестувалися на відповідність раніше встановленій категорії, присвоєння кваліфікаційної категорії “Спеціаліст вищої категорії”, педагогічного звання. Таким чином, члени комісії мали повне уявлення про вчителів, що атестувалися комісією ІІ рівня. Представники профспілки, являючись членами атестаційних комісій, слідкували за дотриманням законодавчих та нормативних вимог, за організацією та проведенням атестації, за об’єктивністю в оцінюванні діяльності педагогів. Контролювалася робота адміністрації навчальних закладів щодо проведення атестації і з боку відділу освіти та ради районної організації профспілки. Під час відвідування шкіл зверталася увага на оформлення атестаційних куточків та їх зміст, контролювалася організація, проведення роботи атестаційних комісій, ведення документації, за необхідності надавалися рекомендації.

З характеристиками (оформлені до 01.03. ), атестаційними листами, які оформлені за 10 днів до засідання атестаційних комісій та відповідають встановленій формі, педагоги були ознайомлені під розпис. Своєчасно після засідання атестаційної комісії адміністраціями шкіл та відділом освіти підготовлені накази про результати атестації та подано до централізованої бухгалтерії відділу освіти для нарахування заробітної плати.

Всього про атестовано 55 педпрацівників , а саме:

• Керівників та заступників керівників ЗНЗ -4

• Учителів –42

• Педагог- організаторів-1

• Завідувачів ДНЗ - 1

• Вихователів ДНЗ – 6

• Методистів ПНЗ – 1

На відповідність займаній посаді керівника ЗНЗ -4(з них за умови виконання певних заходів-1)

На відповідність займаній посаді керівника ДНЗ-1 (з них за умови виконання певних заходів-1)

Присвоєно: кваліфікаційні категорії

- спеціаліст вищої категорії - 2

- спеціаліст І категорії - 6

- спеціаліст ІІ категорії - 8

- дев’ятий тарифний розряд – 2

- педагогічні звання

- „Старший учитель „ – 4

- «Учитель –методист» - 0

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії :

- спеціаліст вищої категорії - 11

- спеціаліст І категорії - 15

- спеціаліст ІІ категорії – 5

- спеціаліст -3

- дев’ятий тарифний розряд - 3

- „Старший учитель „ – 3

- „ Учитель методист „ – 0

- „ Вихователь - методист” – 1

- Клопотань про нагородження порушено -3.

Не відповідає раніше присвоєному педагогічному званню “старший вчитель ” – 2

Не присвоєно кваліфікаційну категорію” спеціаліст вищої категорії”- 1

Не присвоєно кваліфікаційну категорію” спеціаліст першої категорії”- 1

Апеляція – 1 (скасовано рішення атестаційної комісії ІІ рівня та встановлено відповідність раніше присвоєній категорії “спеціаліст вищої категорії” -1

Удосконалення педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогів району забезпечувався через організацію системи курсової перепідготовки та проведення різноманітних форм методичної роботи.

Педагогічні працівники, що працюють за фахом, своєчасно проходили курси підвищення кваліфікації згідно перспективного графіка. За 2016 рік курси пройшли 62 педпрацівника .

Крім того, 25 педагогів були слухачами фахових спецкурсів.

В міжкурсовий період педагоги району удосконалювали свою фахову майстерність шляхом участі у різних формах роботи у рамках районних методичних об’єднань, семінарах – практикумах , школах ефективного педдосвіду, брали участь у ряді заходів організованих комунальним вищим навчальним закладом „Харківська академія неперервної освіти”.

У відділі освіти працює 3 держслужбовця, в тому числі: начальник відділу освіти - 1 головний спеціаліст - 2. Всі держслужбовці мають вищу освіту. Прийняття на державну службу здійснюється шляхом конкурсного відбору. На всіх держслужбовців сформовано особові справи згідно з методичними рекомендаціями райдержадміністрації В наявності всі документи та матеріали. Особові ( форми НП - 2 ДС ) заповнені на всіх держслужбовців. Всі держслужбовці в поточному і минулому роках подали декларацію про доходи .

На кожного держслужбовця у відділі освіти розроблені посадові інструкції. Згідно до Положення про ранги державних службовців своєчасно присвоюється ранги державних службовців. Особові справи на державних службовців ведуться охайно .Трудові книжки знаходяться в райдержадміністрації.

Курсову перепідготовку держслужбовці у 2016 році не проходили.

Начальник відділу освіти С.В. Старіков

Русакова , 51659

Кiлькiсть переглядiв: 360

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.