Інформація

про стан робота з педагогічними кадрами

у закладах освіти Шевченківського району у 2015 році

В загальноосвітніх школах Шевченківського району працює 226 педагогічних працівників.

З вищою освітою 188педпрацівника (83%)

З базовою вищою освітою 11педпрацівників (5 %)

З неповною вищою освітою 26 педпрацівників (12%)

З середньою освітою - 3 (1%) , але 2 з них

навчаються заочно.

За кваліфікаційними категоріями :

Спеціалістів вищої категорії – 46 (25%)

Спеціалістів першої категорії – 85(45%)

Спеціалістів другої категорії – 28 (12%)

Спеціалістів – 27(12%)

Педагогічне звання мають:

«Старший вчитель» - 24(11%)

«Учитель-методист» -3 (1%).

Не за фахом працювало 24 вчителя (11%) , але 2 вчителів з них навчаються заочно.

Пенсіонерів працює 19 (11%) чоловік( на 1 менше ніж в минулому).

В школах району у 2015/2016 році працює 25 сумісників.

У районі проводилася певна робота щодо кадрового забезпечення навчальних закладів.

Показник учителів із вищою освітою на початок 2015/2016 навчального року збільшився на 1% у порівнянні із попереднім роком.

Станом на 01.09.2015 року прибуло 1 молодої спеціаліст.

Для роботи в закладах освіти залучені сумісники (біології, хімії, інформатики, географії, фізики, зарубіжної літератури, української мови та літератури, англійської мови, музики, Захисту Вітчизни).

Повністю укомплектовані педкадрами Шевченківський ліцей, Шевченківська ЗОШ №1 1-111 ст., Гетьманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

9 педагогічних працівників звільнилося на пенсію ( фахівців: української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики, початкових класів, музики, трудового навчання, англійської мови, історії) .

Проаналізувавши потребу в педагогічних кадрах на 2015/2016 навчальний рік забезпечення навчальних закладів на початок нового навчального року педагогічними кадрами та забезпечення викладання предметів планувалося тільки фахівцями, залучивши до цього не тільки випускників навчальних закладів 2015 року але за потребою заповнювалися вакансії фахівцями із навчальних закладів району шляхом призначення їх на роботу за сумісництвом.

Але н а сьогодні не викладається математика в Березівської ЗОШ І-ІІ ступенів .

Також декілька предметів викладають нефахівці шляхом розподілу попереднього тижневого навантаження між вчителями школи в таких закладах, а саме: Аркадівської, Березівської, Волоськобалаклійської, Сподобівської, Безм’ятежненської ЗОШ.

Не вистачає фахівців географії , англійської мови , біології та хімії , фізики , інформатики та математики, зарубіжної літератури

Додаткова потреба в педкадрах на 2016/2018 навчальний рік складає 18 педагогічних працівників :

Англійська мова – 1

Математика, фізика - 1

Фізкультура - 2

Українська мова та література - 1

Зарубіжна література та російська мова – 3

Географія - 4

Історія, правознавство - 3

Біологія , хімія –3

Трудове навчання - 1

Фізика , астрономія – 3

Музичне мистецтво - 2

Початкові класи - 1

Російська мова та література - 1

Відповідно до Закону України „Про освіту”, „Загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад протягом 2014 – 2015 навчального року була проведена атестація педагогічних працівників Шевченківського району.

Порядок атестації відповідав Типовому положенню про атестацію педагогічних кадрів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 за №1255/18550 із змінами .

Відділом освіти Шевченківської РДА було видано наказ “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2014 – 2015 навчальному році”, своєчасно відповідні накази були видані і у навчальних закладах району. Наказами були затверджені склад атестаційних комісій, графіки проведення засідань. Представники профспілкових комітетів первинних організацій були делеговані до складу шкільних атестаційних комісій. До складу районної атестаційної комісії рішенням президії було делеговано Одерій Г.В. – голову ради профспілки

На нараді керівників навчальних закладів району методистом РМК, який відповідає за проведення атестації педагогічних працівників, було висвітлено питання “Про особливості проведення у 2014 – 2015 навчальному році атестації педагогічних працівників”. Було звернено увагу керівників на законодавчу , правову , нормативну документацію з питань атестації. Керівники отримали роздруковані рекомендації про порядок проведення атестації, вимоги щодо оформлення та зберігання атестаційної документації, перелік питань для самоконтролю доведені та роз’яснені із зміни .

Атестація педагогічних працівників, як і передбачає положення про атестацію, здійснюється 1 раз на 5 років згідно з перспективним графіком атестації педагогічних працівників, атестації обов’язково передують курси підвищення кваліфікації. Це питання перебувало під особливим контролем як шкільних, так і районної атестаційних комісій, профкомів. З графіком проведення атестації у 2014– 2015 навчальному році працівники навчальних закладів були ознайомлені під підпис. Згідно з встановленими термінами працівниками були подані заяви про атестацію у поточному році.

Атестаційні комісії І та ІІ рівнів діяли згідно планів роботи, які передбачали відвідування навчально – виховних заходів з метою вивчення і оцінювання системи і досвіду роботи вчителів, що атестуються. Членами атестаційної комісії ІІ рівня згідно графіка були відвідані уроки у всіх вчителів, які атестувалися на відповідність раніше встановленій категорії, присвоєння кваліфікаційної категорії “Спеціаліст вищої категорії”, педагогічного звання. Таким чином, члени комісії мали повне уявлення про вчителів, що атестувалися комісією ІІ рівня. Представники профспілки, являючись членами атестаційних комісій, слідкували за дотриманням законодавчих та нормативних вимог, за організацією та проведенням атестації, за об’єктивністю в оцінюванні діяльності педагогів. Контролювалася робота адміністрації навчальних закладів щодо проведення атестації і з боку відділу освіти та ради районної організації профспілки. Під час відвідування шкіл зверталася увага на оформлення атестаційних куточків та їх зміст, контролювалася організація, проведення роботи атестаційних комісій, ведення документації, за необхідності надавалися рекомендації.

З характеристиками (оформлені до 01.03. ), атестаційними листами, які оформлені за 10 днів до засідання атестаційних комісій та відповідають встановленій формі, педагоги були ознайомлені під розпис. Своєчасно після засідання атестаційної комісії адміністраціями шкіл та відділом освіти підготовлені накази про результати атестації та подано до централізованої бухгалтерії відділу освіти для нарахування заробітної плати.

Всього про атестовано 51 педпрацівник, а саме:

• Керівників ЗНЗ-5

• Заступників керівників ЗНЗ- 2

• Учителів –38

• Завідувачів ДНЗ - 3

• Вихователів ДНЗ – 2

• Завідувачів РМК – 1

На відповідність займаній посаді керівника ЗНЗ -5(з них за умови виконання певних заходів-1)

На відповідність займаній посаді заступника керівника ЗНЗ-2(з них за умови виконання певних заходів-1)

На відповідність займаній посаді керівника ДНЗ (з них за умови виконання певних заходів-2)

На відповідність займаній посаді завідувача РМК-1

Присвоєно: кваліфікаційні категорії

- спеціаліст вищої категорії - 0

- спеціаліст І категорії - 6

- спеціаліст ІІ категорії - 4

- дев’ятий тарифний розряд – 0

- педагогічні звання

- „Старший учитель „ – 1

- «Учитель –методист» - 1

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії :

- спеціаліст вищої категорії - 9

- спеціаліст І категорії - 16

- спеціаліст ІІ категорії - 0

- дев’ятий тарифний розряд - 4

- сьомий тарифний розряд - 1 (музичний керівник)

- „Старший учитель „ – 3

- „ Учитель методист „ – 1

- „ Вихователь - методист” – 0

- Клопотань про нагородження порушено не було.

Не відповідає раніше присвоєному педагогічному званню “старший вчитель ” – 2

Не присвоєно кваліфікаційну категорію” спеціаліст першої категорії”- 1

Апеляція – 1 (скасовано рішення атестаційної комісії ІІ рівня та встановлено відповідність раніше присвоєній категорії “спеціаліст першої категорії” за умови виконання певних заходів )

Удосконалення педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогів району забезпечувався через організацію системи курсової перепідготовки та проведення різноманітних форм методичної роботи.

Педагогічні працівники, що працюють за фахом, своєчасно проходили курси підвищення кваліфікації згідно перспективного графіка. За 2015 рік курси пройшли 63 педпрацівника .

Крім того, 15 педагогів були слухачами фахових спецкурсів.

В міжкурсовий період педагоги району удосконалювали свою фахову майстерність шляхом участі у різних формах роботи у рамках районних методичних об’єднань, семінарах – практикумах , школах ефективного педдосвіду, брали участь у ряді заходів організованих комунальним вищим навчальним закладом „Харківська академія неперервної освіти”.

У районі працювали 27 районних методичних об’єднань вчителів – предметників, які були основною одиницею роботи з педагогами. Значну увагу було приділено підвищенню науково – теоретичній підготовці та удосконаленню досвіду управління вчителів, які очолюють районні методичні об’єднання. Результати роботи районних методичних об’єднань вчителів - предметників були обговорені на підсумковій нараді керівників районних методичних об’єднань.

Усього за 2014/2015 навчальний рік було проведено понад 61 колективну форму науково – методичної роботи , а саме:

Семінари – 27 (вчителів української мови та літератури, вчителів російської мови та світової літератури, вчителів математики, вчителів фізики, вчителів географії, вчителів біології, екології, вчителів природознавства, вчителів фізичної культури, вчителів основ здоров’я, вчителів основ економіки, вчителів предмету “Захист Вітчизни”, вчителів трудового навчання).

Семінари – практикуми – 15 (вчителів етики, вчителів художньої культури, вчителів інформатики, вчителів образотворчого мистецтва, вчителів музичного мистецтва, вчителів 1 класу, вчителів 4 класу, вчителів англійської мови, вчителів правознавства, вчителів історії).

Засідання школи – 8 (молодого керівника, молодого вчителя, молодого психолога).

Наради – 7 ( заступників директорів з виховної роботи, педагогів організаторів, керівників учнівських науково – дослідницьких робіт (МАН), керівників РМО , керівників ШМО класних керівників).

Нарада – інструктаж уповноважених з обліку дітей шкільного віку – 1.

Семінари - тренінги для уповноважених осіб з питань упровадження елементів інклюзивної освіти – 3.

Усі ці заходи були організовані як на базі Шевченківського районного методичного кабінету так і на базі навчальних закладів. Головний акцент під час проведення всіх колективних форм для педагогів надавався поглибленню знань з педагогіки в цілому, дидактики і теорії оволодіння надбаннями інноваційно – педагогічних технологій, оволодінню механізмами їх втілення у роботу під час практичних занять . Таким чином, різними формами науково-методичної роботи, спрямованої на підвищення фахового рівня педагогічних працівників району, були охоплені всі педагоги.

Працівниками районного методичного кабінету було заплановано і здійснено проведення методичних днів у школах району (ДАР), що передбачало виїзди у загальноосвітні навчальні заклади, згідно з графіком, де вивчався стан справ на місцях.

Оновлення змісту шкільної освіти вимагає підвищення якості навчально – виховного процесу. Тому, згідно з планом роботи Шевченківського РМК було вивчено стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з української мови, фізичної культури у початкових класах, світової літературита здійснено тематичну перевірку щодо викладання біології у навчальних закладах району.

Згідно з графіком атестації навчальних закладів району було проведено державну атестацію Шевченківської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів. Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації було здійснено атестацію Шевченківського ліцею Шевченківської райради. Відповідно до рішення регіональної експертної комісії дані навчальні заклади визнано атестованими на достатньому рівні.

На нараді директорів загальноосвітніх навчальних закладів (протокол № 3 від 04.06.2015) було розглянуто питання „Про шляхи удосконалення структури методичної роботи”. Розроблені та затверджені радою РМК (протокол № 6 від 05.06.2015) „Положення про районне методичне об’єднання” та „Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів”.

Також радою РМК (протокол № 5 від 22.05.2015) було розглянуто та обговорено програму курсу за вибором для учнів 11-х класів „Становлення української державності” вчителів історії Аркадівської ЗОШ І-ІІ ступенів Луньова С.М. та Гетьманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василенко І.Є.. яку запропоновано подати на експертизу та розгляд методичної ради Комунального вищого навчального закладу „Харківська академія неперервної освіти”. На керівників шкіл , їх заступників створений резерв .

У відділі освіти працює 4 держслужбовця, в тому числі: начальник відділу освіти - 1 Заступник начальника – 1, завідувач сектором-1, головний спеціаліст - 1. Всі держслужбовці мають вищу освіту. Прийняття на державну службу здійснюється шляхом конкурсного відбору. На всіх держслужбовців сформовано особові справи згідно з методичними рекомендаціями райдержадміністрації В наявності всі документи та матеріали. Особові ( форми НП - 2 ДС ) заповнені на всіх держслужбовців. Всі держслужбовці в поточному і минулому роках подали декларацію про доходи .

На кожного держслужбовця у відділі освіти розроблені посадові інструкції. Згідно до Положення про ранги державних службовців своєчасно присвоюється ранги державних службовців. Особові справи на державних службовців ведуться охайно .Трудові книжки знаходяться в райдержадміністрації.

Для заняття посад державних службовців у відділі освіти створений кадровий резерв . Щорічно кадровий резерв переглядається та оновлюються його списки .

На посаду начальника відділу освіти та спеціалістів до складу кадрового резерву включено дві особи . З працівниками резерву проводяться співбесіди , запрошуються для участі у роботі нарад . Для покращення роботи з кадрами потрібно організувати стажування резерву з відривом від виробництва на базі відділу освіти .

Курсову перепідготовку держслужбовці у 2015 році не проходили.

Начальник відділу освіти С.В. Старіков

Русакова , 51659

Кiлькiсть переглядiв: 474

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.